Dryp, dryp, dryp lyder en karakteristisk fløjtelyd ved aftenstide

Det er den lille hønsefugl, vagtel som har slået sig ned i græsmarken hos Naturblokken, endnu en ny matrikelart.

Naturblokken har fået en dryppende vandhane på matriklen. Den drypper højlydt men fra forskellige steder !.

Lyden er mest aktiv i stille aftener og minder angiveligt om en mellemting mellem en dryppende vandhane og et højt fløjt. https://www.fuglestemmer.dk/vagtel/

Der er flyttet en vagtel ind på grunden. Det er den der sidder i kreaturfolden og spiller i håbet om at tiltrække en hun.

Vagtlen er ikke så ualmindelig som mange tror. Ikke sjældent kan man høre lyden omkring midsommer, gerne steder med ekstensivt græs eller anden halvtør vegetation, kornmarker med tørkepletter mv. Især er vores inddæmmede fjordområder gode lokaliteter.

Vagtlen er en udpræget trækfugl og den lille hønsefugl kommer helt fra Afrika og Syd Europa.

I år med megen østenvind og varme sydfra ender nogle af dem her hos os i Danmark. Det passer fint med den periode vi netop er inde i med varme østlige vinde. Normalt holder vagtlen til i syd og øst Europa, og er her en udpræget steppefugl.

Danmark er således nordgrænse for den lille hønsefugl.

Det bliver spændende at se og høre om yngleforsøget lykkedes, så kan der føjes en ny yngleart mere til de mange andre på de 2 ha som er udlagt til natur her på NØ Møn.

Nu ved du hvad det er hvis du hører en lyd som af en dryppende vandhane i de lyse nætter.

Naturblokken

Faktaboks: DOF Danmarks fugle

Vingefang: 32-35 cm
Længde: 18 cm
Vægt han: 70-100 g
Vægt hun: 85-135 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 8-13 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 17-20 dage
Ungetid: 30-50 dage

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*