Kreaturer på græs = hare + agerhøns + øvrig biodiversitet.

Der er en sammenhæng mellem dyr på græs og mængden af hare og agerhøns.

Agerhøns naturblokken 2018

Ikke underligt var der tidligere mange flere hare og agerhøns på agerjorden, idet hver lille landbrug havde dyr som om sommeren blev sat på græs.

Inden industrialiseringen var det heste som blev brugt som trækdyr i landbrugsdriften og kvæg og køer til henholdsvis kød og mælkeproduktion.

Idag står kreaturene de fleste steder på stald hele året, og tidligere tiders beskidte roemarker er afløst af golde arealer med majs til ensilage.

Samdriften gav tidligere mange af agerlandets dyr rigtig gode livsvilkår, det galt både hare og agerhøne, men også fugle som landsvale, sanglærke , vibe og gråspurve, padder mv gode levevilkår.

Agerhøne

Tilbage i 1940 erne skød de danske jægere over 400 000 agerhøns årligt uden at det havde indflydelse på næste års bestand. I dag nedlægges vel under 25 000.

Naturblokken har sølle 2 ha heraf er 1 ha taget ud til græs, og naboen har fået lov at græsse dem af med nogle få moderkøer. Det giver sammen med forskellige småtiltag en rig variation af habitater for mange arter.

I 2020 er der sat mindst 4 kuld harekillinger, pt afventes det om det lykkedes for to par agerhøns at få kyllinger igennem, det vil vise sig i løbet af få dage. Sidste år fandt gråkragen både de primære kuld og det genlagte, og i år er der taget mindst 2 harekillinger af gråkrage, så prædation betyder også noget i den sammenhæng.

Hare

Sanglærken er en evig glæde, og der er mindst 5 kuld på arealerne, sammen med adskillige par tornirisk i den lave beplantning, tornsanger, munk, guldbug, gærdesanger, musvit, blåmejse, hvid vipstjært, rødstjært, skov- og gråspurv, solsort, ringdue, engpiber og landsvale som alle yngler alle på den lille ejendom på 2 ha.

Man kan ikke fortænke landbruget i at forsøge at få mest mulig ud af produktionen, det er jo deres levevej, men man kunne godt ønske at der i en travl hverdag blev taget lidt mere hensyn. Der skal faktisk meget lidt til at ændre det for mange arter, lad være at dyrke de små kiler og hjørner, luk endedyserne på sprøjten langs de levende hegn, lad være at kunstgøde helt ud til levende hegn og rabatter.

Mange af dem der, idag som Naturblokken køber en lille ejendom, kan med fordel gøre noget aktivt for at få et større naturindhold på ejendommen.

Der skal så lidt til og lyden af lærken og agerhønsenes sammenkald om aftenen er rigelig besværet værd. Mange steder har folk nogle få dyr f.eks heste eller får, og giver man blot lidt ekstra plads til natur også på disse ejendomme, kan man opnå ret meget naturmæssigt selv på små arealer.

God Sommer

Naturblokken.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*