Kvalkved

I maj blomstrer kvalkved med de smukke hvide skærme med store randblomster hvis funktion er at skilte med at der er noget godt at hente for bestøverne midt i skærmen, de store randblomster har ikke selv noget at byde på, de er blot reklamesøjle.

Helt frem til foråret står kvalkved med de røde klaser af glinsende højrøde bær som i udseende minder lidt om ribs. De er de sidste bær som fuglene tager i senvinteren.

Bær er giftige for mennesker.

Kvalkved er en af de planter man skal passe på med ikke at plante for mange af, idet den har det med at brede sig. Den trives i vådt miljø på den fede kalkholdige lerjord, men også i den sure tørvejord i vores moser.

Om foråret springer den ud med smukke hvide blomster i en skærm.

Kvalkved i blomst

I efteråret får løvet den de smukkeste røde farver.

Kvalkved i efterårsfarver

Kvalkved kan blive over 2 m høj, men normalt bliver den kun 1,5-2 m i højden og danner ofte krat.

Nu kender du Kvalkved

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*