Finker betyder normalt trængsel og alarm

I 2022 havde vi oldenår med mange bog på bøgetræerne hvilket gav føde til mange bog- og kvækerfinker.

I 2023 er der ingen frø på bøgene og de mange agern på egetræerne er for stor en mundfuldt for finkerne.

Kvækerfinke

I 2023 er der tilgengæld rigtig mange små skæve hjørner og kanter som er tilsået med blomsterblandinger, herunder blandinger med solsikke. De steder hvor disse fortsat står, nu med frøfyldte sorte hoveder, besøges disse af flokke af finker.

Kvækerfinker og grønirisk i solsikkerne

Billederne er taget i en sådan blomstermark på den lille ø Nyord nord for Møn.

Grunden til at der pludselig står blomster i de skæve hjørner og langs skel eller veje er at Eu- har stillet krav om at en hvis procentdel af landbrugsjorden skal udtages til sådanne formål.

De to arter på billederne er kvækerfinke og grønirisk, kvækerfinken yngler nordpå i Skandinavien men kommer ofte i stort tal til Danmark i efteråret.

God tur

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*