Naturen viser tænder

Vi holder vejret de næste par døgn os der bor i Sydøstdanmark. Prognosen fra DMI er klar. Forhøjet vandstand op mod 2 m over daglig vande og vindstød op over 30 sekundtmeter, opskriften på den perfekte storm.

Ser vi historisk tilbage har der været fortilfælde, 1625 forsvandt fiskelejet Brøndehøje på sydøstsiden af Møn i Østersøen over en nat. I historisk tid var Brønhøje det 4 største sildemarked i Danmark. Fiskelejet bestod af bygninger i flere etagers bindingsværk, men alt forsvandt i havet i løbet af et døgn.

I 1872 kom den store stormflod som skabte død og ødelæggelse især på Lolland og Falster, hvor mange mennesker mistede livet og deres hjem. Det gjorde at man efterfølgende byggede digerne på Sydlolland som værn mod stormflod.

Begge ovenstående begivenheder medførte en stor mængde forlis i Østersøen, især gik mange skibe ned ud for Møns Klint.

17. oktober 1967 kom så den storm som alle skovfolkene husker. Stormen ramte med fuld kraft Bornholm og de østvendte kyster, med massivt stormfald i løvtræ noget som ellers er meget sjældent. Grunden til at det gik så galt med løvtræet, var massiv regn og så at stormen kom på en årstid, hvor træerne endu ikke havde smidt bladene. Løvtrækronerne virkede som store sejl og træerne kunne ikke stå fast, hvorfor de væltede i stor stil.

I skovarbejdertiden i midt 80-erne gik jeg og tyndede løvtræ ud på bla. Vemmetofte Skovdistrikt. Det var første og anden udtynding af den nye generation af skov som mange steder var selvsået, en blanding af ær, bøg og ask. Mange steder sås endu de store rodkager fra de gamle træer som væltede i 67.

Vi håber ikke at de går som i 1967 men forholdene er næsten ens, håber skoven står og digerne holder.

Vil se om jeg kan få lidt billeder i løbet af lørdag hvis det er forsvarligt at begive sig ud, de kommer så her på naturblokken.

Naturen kan stadig vise tænder, vi har ikke tæmmet den og kommer næppe til det nogensinde, den slår igen.

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*