Grønsisken

I januar hører man ofte en flok småfugle i elletræerne. Der er tale om siskner en lille finke som gæster os i stort tal hver vinter. https://www.fuglestemmer.dk/groensisken/

Ofte er der tale om grønsisken, den kendes let på den gulgrønefarve og de to merkante gule striber på vingen.

Grønsisken kendes på de to gule bånd på vingen

Ofte er de ret tillidsfulde så man kan komme helt ind under træet og se dem pille frø fra elletræerne.

Faktaboks kilde : DOF Danmarks Fugle

Vingefang: 20-23 cm
Længde: 12 cm
Vægt: 10-14 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 12 dage
Ungetid: 15 dage

God tur

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*