Svartbag

Svartbag er den største af mågerne. Navnet kommer af den blåsorte ryg et sikkert kendetegn sammen med størrelsen, den er væsentlig større end den eneste anden måge med sort ryg sildemågen.

Svartbag Klintholm Havn

Svartbag kender man fra fiskerihavne hvor den holder til og lever af de fisk den kan komme afsted med at hugge fra erhvervsfiskere i forbindelse med losning mv. Den træffes også langs kysten og ved de store søer, hvor den ikke er kostforagter, ilandskyllede fisk og ådsler, fugleunger æg og indimellem især i isvintre en hvinand, troldand eller lille lappedykker som tages i en af vågerne alt sammen ryger ned.

Svartbagen yngler normalt mere spredt end f.eks sølvmågen som er kolonidannende. Det er dog ikke ualmindeligt at der er ynglende svartbag i de andre mågearters kolonier, det er jo fint at ligge midt i fodertruget og de andre måger er med til at give beskyttelse.

Svartbag ungfugle

Svartbagen har absolut sin plads i den store husholdning, fungerer som skraldemand , tager svage individer og holder rent.

Nu kender du svartbagen næste gang du besøger en fiskerihavn.

God tur

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*