Danmarks grib, Rød Glente

Rød glente er det nærmeste vi kommer en renovationsarbejder i Danmarks fugleverden. Ikke underligt ses den langs vores motorveje, her er altid dyr der mister livet i trafikken.

Glenten har levet et noget omtumlet liv i Danmark, fra at have været en af de almindeligste rovfugle, til næsten at være blevet udryddet med nogle få ynglepar.

Glenten blev næsten udryddet, idet den som mange rovfugle blev forfulgt  nedskudt og forgiftet. Den var et let offer, ådselsæder som den er søgte den ofte menneskers bolig, herunder de åbne møddinger som tidligere fandtes alle steder på landet. Her lå der altid lå en død høne eller pattegris.

Heldigvis har synet på rovfugle generelt ændret sig, og i dag er glenten igen blevet en almindelig rovfugl især i Østdanmark.

Den røde glente kender sin besøgstid når græsmarkerne skårlægges i sommermånederne. Inden skårlæggeren har nået den første omgang omkring marken, hænger den røde glente bag traktoren. Her er let tilgang til føde til de store unger i reden.

Det er ikke mange mus, lærkeunger eller harekillinger der undgår glentens skarpe blik når taget pludselig fjernes over småfolket, en del af disse skades givet også af knivene, og så er glenten over dem som en grib.

Glenten foretrækker de egne, hvor der er kuperet med skov og smålunde i et afvekslende landbrugslandskab. Er der så samtidig professionelle jagtvæsener i nærheden, er der altid mad på bordet til glenten.

Vildttætheden her er tættere end i f.eks statens skove. Der ligger altid nedkørte fasaner ved de større veje, og i jagtperioden vil der være indvolde fra hjortevildtet at finde.

Tidligere trak mange af de Svenske og Danske glenter sydpå om efteråret, og mange endte deres dage i mellem- og Sydeuropa.

Nu bliver hovedparten af glenterne hos os vinteren over.

Rød glente er en speciel rovfugl, idet den om vinteren overnatter i andre glenters selskab.  Glenterne søger således sidst på dagen sammen og overnatter i den samme lille lund, nat efter nat så længe de ikke forstyrres.

Gode glentelokaliteter hele året er skovene omkring Jyderup/Tissø, Møn, Gisselfeld/Bregentved, Sorøskovene og skovene langs motorvejen op gennem Jylland.

Naturblokken har stort set hver dag glæden af at se den røde glente patruljere over ejendommen, idet der gennem årene har ynglet et par tæt på. Parret og årets unger ses således daglig fra Naturblokkens shelterplads.

I efteråret er Stevns Klint værd at besøge. På gode trækdage kan der komme hundredevis af glenter sammen med musvåger ind fra Sverige.

Røde Glente er ikke til at tage fejl af med den kløftede hale og de lange slanke vinger og den lidt slaskede flugt.

Rød Glente ©HHE

Du kan se et lille videoklip fra Nationalpark Skjoldungernes land som naturblokken har produceret, her kan du se den røde glente, og et par af de andre almindelige rovfugle som optræder talrigt i oktober.

https://www.facebook.com/nationalparkskjoldungernesland/videos/244497699787633/

Den røde glente er i markant fremgang både som ynglefugl med over 200 par og som overvintrende, en succeshistorie som også viser, at der er sket en holdningsændring til rovfugle, selv om der desværre stadig dukker tilfælde op hvor rovfugle bevidst er skudt eller forgiftet.

Faktaboks DOF Danmarks Fugle

Vingefang: 145-165 cm
Længde: 61 cm
Vægt han: 750-1.050 g
Vægt hun: 950-1.300 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 2-3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 31-32 dage
Ungetid: 50-60 dage

God tur.

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*