Stæretid varsler ende på sommer.

De sidste 14 dage har der været et konstant sus over ejendommen , det starter som små sorte prikker mod nordøst og afløses af et hørligt sus når de overflyver teltpladsen.

Det er stære som kommer fra Sverige og Finland på træk til overvintring enten hos os i Vadehavsregionen, eller længere syd og vestpå i Europa.

Stæreflok

Mange har nok oplevet stærene i søde kirsebær, pludselig er træet fyldt med fugle, og kort tid efter plyndret for de søde bær.

Kirsebær og vinavlerne får søvnløse nætter af stæreflokkene som kan tømme marken på et øjeblik, derfor sættes fugleskræmsler, gaskanoner mv op for at flytte fuglene.

Stære lander i røn, de røde bær er ynglingsføde

Skal Du opleve stærene for alvor skal du til Vadehavsregionen og opsøge de store rørskovsområder i kogene i Sønderjylland. Her kan du opleve sort sol når stærene ved aftentide ankommer for at overnatte og her foretager formationsflyvning i verdensklasse.

Du kan også opleve fænomenet sort sol andre steder bla. Hovvig Vildtreservat ved Nykøbing Sj. Har du et stort tagrørsområde i din nærhed er der gode chancer for at stære og svaler kommer til stort tal til overnatning.

Stæreflokkene tager rigtig mange insektlarver når de slår sig ned blandt kokasser mv. Har glæden af dem bland de 4 moderkøer som afgræsser det lille areal på ejendommen her på Møn, og tager man til Nyord i august så kan man se store flokke på engene. Når en hel stæreflok på flere hundrede eller tusinde, lander på engen er svalerne der med det samme.

Stære Saltbækvig

Svalerne har fundet ud af at stærene opskræmmer mange flyvende insekter fra græsset som nu er et let bytte.

En anden sammenhæng med stær er at spurvehøgen får unger netop når stæreungerne skal tage de første flyveture og endnu ikke kender til livets alvorlige sider.

Stær i den plettede vinterdragt

Stærene er gået meget tilbage, næsten halveret, som ynglefugle. Primært fordi kreaturer ikke længere går på engene, samt mangel på egnede ynglesteder. Mange poppel og pil med rådne tude og hulheder stod tidligere i hegn og langs veje ved landbrugsejendommene. De var vigtige ynglesteder for stærene.

God Tur

Naturblokken

Faktaboks kilde: DOF Danmarks Fugle

Vingefang: 37-42 cm
Længde: 21 cm
Vægt: 75-90 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 4 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 12-13 dage
Ungetid: 20-22 dage

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*