Maj

Man spiser da råger.

De skriger og sviner, hindre nattesøvn mv, og kan vel sammenlignes med en musikfestival, omend mange nok vil mene at sangstemmen ikke er noget at skrive hjem om. Der er tale om rågen, den forhadte sorte fugl med den bare plet ved næbroden, som har valgt en tilværelsen som bybo. […]

Der var 1 , der var 2, der var ….72

En morgentur ved solopgang d. 11 maj på det smukke Øst Møn gav indblik i harebestanden i området. Når hormonerne ruller er haren på stikkerne. På en strækning på ca 30 km lykkedes det at tælle ikke mindre end 72 hare denne morgen, og så var det egentlig ikke det […]

Honningbi sværm

Normalt skal vi ind sidst i maj før honningbierne begynder at sværme, men i 2019 blev der registreret adskillige sværme allerede i første halvdel af maj. Der sker det at den gamle dronning når der er pladsproblemer i bistadet stikker af med halvdelen af arbejderbierne. Forinden har hun sørget for, […]

Bomlærke

Bomlærke eller kornværling som den også hedder er en rigtig overdrevsfugl som hører til på overdrev og heder. Bomlærken minder om sanglærken men er mere plump i kroppen og har et langt kraftigere næb. Bomlærkens sang er også meget forskellig fra sanglærken, den foretrækker at sidde i en busk, eller […]

Tornirisk

Tornirisk findes over hele landet. Tætheden virker til at være størst i østdanmark. Antallet af tornirisk har som for mange af agerlandets fugle været i tilbagegang siden 80-erne. Tornirisk træffes meget almindelig på Bornholm, Møn og Sydsjælland. Hører til finkerne (spurvefugl) og er almindelig i større haver på landet, hvor […]

Bøg

Bøgens kimplanter spirer fra bøgens frø (bog) i april sammen med floret af lærkespore, hvide og gule anemoner. I oktober og november 2019 dryssede bøgens frø (bog) ned fra de store bøgetræers kroner. De frø som har overlevet vinteren spirer nu i skovbunden lige inden bøgen springer ud sidst i […]

Bogfinke

Det, det… det kan jeg sige lige så tit det skal være, lyder det i forårsskoven. Det er bogfinken der synger foråret ind. Bogfinken optræder over det meste af landet som almindelig ynglefugl og i efteråret kommer der mange til på træk fra det øvrige Norden. Bogfinken har sit navn […]

Hestekastanje

Ordet hest foran et dyr/plante har altid haft en negativ betydning i forhold til noget “finere”, vi kender det fra hestereje, hestemakrel og hestekastanje. Det er der nu ingen grund til, ganske vist er hestekastanjen uspiselig for mennesker, men den er et vigtigt og smukt træ, og nødderne er vigtige […]

16. maj Bukkejagt

Den 16. maj er helligdag for de fleste jægere. Forårsjagten på råbuk går ind den 16 maj. Bukkejagten giver utrolig mange fine oplevelser ud over de rent jagtlige. Tidlig morgen ved solopgang og igen om aftenen hen under solnedgang frem til Skt. Hans er der fuld gang i fuglekoret, og […]