Hav og Fjordterne, Langdistanceflyvere

Hav og fjorternen ligner hinanden til forveksling, kun få ting adskiller dem. Havternen er lidt mere slank og elegant, ensfarvet rødt næb og korte røde ben, vingerne er tydeligt længere end halen.

Fjorternen har sort næbspids er lidt mer plump i kropsbygning, vinger og hale lige lange, ben lidt længere end hos havternen.

Temperamentet har de til forskel. Havternen er en rigtig hidsigprop og angriber aggressivt, selv isbjørnen viger i arktis når først havternerne har besluttet sig for at holde den fra æg og unger.

Fjorternen er normalt mere afdæmpet men laver også skindangreb så nærmer du dig æg og unger så kan du ikke undgå at bemærke det.

Hold afstand til ternerne i ynglesæsonen.

Havternen er nok den fugl der årligt tilbagelægger den største distance fra overvintring til yngleplads 12 000km fra Antarktis til Arktis.

Fjordternen har en lidt kortere trærute, idet den opholder sig ved vest og Sydafrikas kyst og yngler i det tempererede område af Europa, gerne i indsøer og fjorde.

Den elegante spinkle fugl med de lange smalle vinger og den splittede hale med de lange styrefjer, dukker op hos os i foråret. Nogle bliver og forsøger at yngle på odder, sandøer og mindre øer, de fleste drager videre nordpå.

Antallet er gået stærkt tilbage nok mest på grund af menneskelige forstyrrelser med afledt effekt, som prædation fra sølvmåge, krager mv som får frit spil når ternerne er skræmt af reden af mennesker.

Ternerne lever af småfisk som fanget ved styrtdyk og det er imponerende at se fuglene folde vingerne sammen og som et projektil bryde overfladen i det perfekte dyk.

Der er noget livgivende og sommerligt over ternernes klirrende kald,

https://www.fuglestemmer.dk/havterne/

Noget som i den grad blev genopfrisket under en tur til Åland 2020, her var der både fjord og havterner alle vegne, og deres kald hørtes døgnet rundt, også i den lyse nordiske sommernat.

Billederne herunder er fra turen.

Take off
Havterne
Ternefamilie
Havterne

Nyd lyden af ternerne her i sidste halvdel af badesæsonen, den hører sommeren til og snart er den på sin lange rejse mod vinterovervintring langs Afrikas vestkyst og Antarktis.

God tur

Naturblokken

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*