Tornsanger

Tornsangeren er almindelig udbredt i Danmark. Den overvintre i tropisk Afrika syd for Sahara og ankommer i maj måned.

I maj og juni kan du høre tornsangeren på overdrev og levende hegn, gerne med hvidtjørn, hunderose osv.

Herunder kan du høre tornsangerens stemme https://www.fuglestemmer.dk/tornsanger/

Du kan kende tornsangeren fra gærdesanger på de brune aftegninger på vingerne, lysbrune ben og stemmen.

Tornsanger Møn 2020

Tornsangeren hører til de mest almindelige sangfugle i det åbne land.

Faktaboks kilde: DOF, Danmarks Fugle

Vingefang: 18,5-23 cm
Længde: 14 cm
Vægt: 12-18 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 11-13 dage
Ungetid: 10-12 dage

God tur

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*