Tornsanger

I disse majdage skratter det i de levende hegn og småplantninger på Naturblokkens lille ejendom.

Ikke underligt har tornsangeren fået sit navn af forkærlighed for at opholde sig hvor der er stikkende buske som roser, hvidtjørn, slåen og mirabel.

Tornsangeren er almindelig udbredt i Danmark. Den overvintre i tropisk Afrika syd for Sahara og ankommer i maj måned.

I maj og juni kan du høre tornsangeren på overdrev og levende hegn.

Herunder kan du høre tornsangerens stemme https://www.fuglestemmer.dk/tornsanger/

Du kan kende tornsangeren fra gærdesanger på de brune aftegninger på vingerne, lysbrune ben, hel lys øjenring og stemmen.

Tornsanger Møn 2020

Tornsangeren hører til de mest almindelige sangfugle i det åbne land.

Faktaboks kilde: DOF, Danmarks Fugle

Vingefang: 18,5-23 cm
Længde: 14 cm
Vægt: 12-18 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 11-13 dage
Ungetid: 10-12 dage

God tur

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*