Slåen

Slåen afløser mirabel når denne er afblomstret. Slåen er en af de mest almindelige arter i de gamle levende hegn mellem marker, på den fede jord på øerne.

Får den lov så spreder den sig med rodskud og danner tætte krat. Det ses bla. på nogle af vores fine kystnære overdrev f.eks på Røsnæs men også mange andre steder langs kysten i Østdanmark.

Slåen er vigtig for den øvrige fauna, den blomstrer og giver bestøverne mulighed for at hente føde hjem til boet. Den giver redemulighed for småfuglene, idet det tætte tornede krat giver beskyttelse, og den giver læ for den øvrige flora og fauna.

De hvide blomster erstattes senere på året af de sortblå stenfrugter som er så bitre at munden snerper sammen når man bider i dem.

Slåen blomstrer

Nok er den lidt besværlig men skal du plante læhegn eller remiser bør du bruge den, men sæt den i grupper af samme art over flere rækker, gerne som kantplante med fuld soleksponering. Slåen hører ikke hjemme midt i en plantning, hvor den skygges væk.

Nyd de flotte slåen hegn med de mange hvide blomster, her sidst i april.

God Tur

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*