Vicent, Europæisk bison

Udryddet på fri vildtbane under 1. verdenskrig. Genopstået som følge af udsætning stammende fra nogle få dyr i zoologiske haver, i det Syd Østlige Polen efter krigen. Her har den i mange år har haft sit eneste leveområde på den fri vildtbane.

Tilholdsstedet var et større urskovsområde i sydøst Polen, som har fungeret som jagtrevir for skiftende magtmennesker, både den Russiske Zar og senere en af det 3 riges frontpersoner, H. Göring har haft området som privat jagtrevir. Historisk set er det nok det eneste disse to personer har bidraget positivt med.

Bæredygtig jagt kan således være redningen for flere af vores truede større pattedyr. Hvis jagten drives fornuftigt, bidrager den med protein og økonomi til lokalbefolkningen, og habitaterne reddes til gavn for mange arter. Det ses bla. i dele af Afrika og den vestlige del af Himalaya bjergkæden.

Vincent er gennem avlsprogrammer kommet til fode igen, og bliver i disse år udsat forskellige steder i Europa.

Danmark kom med i et avlsprogram og udsætning af Vicent på Bornholm er realiseret i et større hegnet område i Almindingen. Det er her billederne er fra.

Bison Almindingen

Vicenten er mindre og smallere end dens nordamerikanske fætter præriebison, det skyldes tilpasning til skovhabitat. Vicenten har således været udbredt sammen med uroksen i den varme skovbevoksede periode efter sidste istid.

Kommer du til Bornholm så er det absolut en tur værd, men vis hensyn og hold afstand til Vicenten, så dyrene ikke stresses unødvendigt.

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*