St. Skallesluger

St. Skallesluger

Stor Skallesluger er almindelig i vinterhalvåret både på fiskeriterritoriet men også i vores søer og vandløb.

Hannen er med sit hvide bryst med et rosa skær, sorte hoved, røde næb og ben en smuk stor fugl, hunnen er mere afdæmpet i farverne varmt brunt hoved og grå ryg.

Hun og Han St Skallesluger Roskilde Fjord 2017 © HHE

St skallesluger er udpræget fiskespiser og ofte ligger de sammen og fisker. Man ser dem således typisk i småflokke komme svømmende mens de stikker hovedet under vand for at spotte fisk. Finder de en stime så dykker de og er istand til at fange byttet. Man ser dem ligeledes fiske i vores åer, hvor de godt kan være hårde ved havørred og laksesmolt.

Han og hun bagerst St. Skallesluger.

I sydøst Danmark yngler St. Skallesluger i opsatte redekasser langs kysten, og naturligt i hule træer og huller i klinterne. Især huser Møns Klint par som yngler i klintens sprækker. Det er et sjovt syn, at se når ungerne forlader kassen eller skal tage turen ud over klinten. De voksne fugle flyver tæt omkring redehullet og kalder indtil alle ungerne har taget turen ud over kanten.

St. Skallesluger er totalfredet.

God tur håber vi mødes derude en dag

Naturblokken

Fakataboks DOF, Danmarks Fugle.

Vingefang: 82-97 cm
Længde: 62 cm
Vægt han: 1.550-1.650 g
Vægt hun: 1.050-1.250 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 7-12 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 30-34 dage
Ungetid: 60-70 dage

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*