Hvinand

Har du stået en stille og klar nat ved en af vores fjorde og hørt en lyd som svarer til en isklump der sendes hen over blank nyis, så er det hvinænder der har været på vingerne. Lyden stammer fra luftmodstand i hvinandens svingfjer når den i ekspresfart kommer flyvende, deraf navnet hvinand.

Den lille dykand med det kantede smalle hoved og hannen med den hvide kindplet og gule øje er ikke til at tage fejl af. Hunnen er mere afdæmpet brun i farverne. Du finder primært hvinanden i vores fjorde i vinterhalvåret, hvor den er dagaktiv og søger føde på bunden, bestående af små muslinger, snegle og andre smådyr.

Hvinanden er dansk ynglefugl men ikke så udbredt, flest er der i Gribskovområdet i Nordsjælland. Her benytter de opsatte redekasser og hule træer til at yngle i nær skovsøer.

Hvinandens parringsspil ses og høres i senvinteren og foråret, her kæmper hannerne om at indynde sig hos hunnerne ved at svømme side om side og så kaste hovedet helt bagover og samtidig udstøde en lyd som er svær at beskrive.

Hvinand han

Ellers hører hvinanden primært til i de store skandinaviske skove hvor den vælger et sortspættehul eller hult træ til at yngle i. Førhen blev der sat kasser op til hvinanden med det formål at høste frisklagte andeæg til husholdningen. I dag er kasserne kun sat op med det formål at hjælpe hvinanden, og fordi folk sætter pris på den lille charmerende and.

Sommeren over opholder der sig nogle få hvinænder i Danmark typisk i nogle af de mere næringsfattige søer. Det er ungfugle som ikke yngler og derfor vælger at blive hos os, når de gamle trækker nordpå.

Der kommer langt fra så mange hvinænder til Danmark som tidligere, det skyldes primært at de bliver i Østersø skærgården og de nordiske søer, nu da klimaet i en årrække har været mildt og skærgården isfri.

Der er jagttid på hvinand 1. oktober – 31. januar

God tur i til vores fjorde og se og lytte efter hvinanden.

Naturblokken kender især et godt sted at se på hvinænder, Hovvig Vildtreservat ved Nykøbing Sjælland, her kommer ofte over 1000 hvinænder hver eftermiddag hen under solnedgang i februar og marts for, at overnatte efter dagens muslingefiskeri i Isefjorden.

Naturblokken

Faktaboks: kilde DOF Danmarks Fugle

Vingefang: 65-80 cm
Længde: 46 cm
Vægt han: 820-1.150 g
Vægt hun: 600-900 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 8-11 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 29-30 dage
Ungetid: 57-66 dage

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*