Den flyvende dør, Havørn

Det mest af tiden sidder den blot og dovner den i toppen af et træ, eller på en sten i fjorden, der er tale om Danmarks største fugl med et vingefang på over 2 meter. Havørn er navnet på fuglen.

Fra at have været helt væk som ynglefugl grundet bekæmpelse er havørnen nu igen tilbage i stort antal, og er en almindelig ynglefugl ved vores indre farvande og store indsøer.

Gl Havørn @ HHE

Havørnen er mest almindelig i Østdanmark Der er næsten havørne garanti hvis Du besøger, Maribosøerne, Nakskov fjord, Nyord nord for Møn, Feddet ved Præstø, Tissø, Tystrup-Bavelse søerne, Roskilde fjord og fuglereservatet Klydesøreservatet på Amager Fælled mf.

Gl havørn samt to ungfugle © HHE

Havørn ungfugl ©HHE

Herunder er der et link til en lille video Naturblokken har produceret om havørn til Nationalpark Skjoldungernes Land.

https://nationalparkskjoldungernesland.dk/nyheder-skjoldungernes-land/2019/snart-laegger-nationalparkens-havoerne-aeg/

God Tur ud til en af vores fjorde ser du en flyvende dør så ved du nu at der er tale om en havørn.

Naturblokken

Faktaboks Havørn: Kilde DOF. Danmarks Fugle

Vingefang: 200-245 cm
Længde: 70-90 cm
Vægt han: 3.100-5.500 g
Vægt hun: 4.100-7.000 g
Ynglealder: 5 år
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 35-36 dage
Ungetid: 70-90 dage


Leave a Comment

Your email address will not be published.

*