Fuglesteder, Nyord

2.  januar 2019, Nyord enge total oversvømmet grundet stormflod som følge af storm over flere dage i Østersøen. Der bliver noget for vandfuglene når vandet trækker sig tilbage.

Er du fugleinteresseret og kommer til sydøst Danmark  i oktober -marts bør du aflægge Nyord nordvest for Møn et besøg.

Her har Fugleværnsfonden gennem tiden opkøbt enge, og området udgør et af de vigtigste reservater for vandfugle i sydøst Danmark.

Der et stort fugletårn hvor du altid kan få gode fugleoplevelser.

Der er P-plads helt op til tårnet og der er samtidig et mindre tårn med kørestolsrampe.

Kørestolsrampe til lavt udsigtstårn © HHE

De fugle der dominerer i efteråret og først på vinteren er bramgæs, grågæs, knortegæs, hjejler og  pibeænder som kan optræde i 1000 vis, hvis engene har været oversvømmet. Havørnene holder til her hele året og sidder typisk på pynterne på øer og holme. Er du heldig ser du havørnen jage gæs og ænder, men det meste af tiden sidder de blot stille. Vandrefalken er også en hyppig gæst på engene.

Sørg for at have varmt tøj, noget varmt at drikke, det blæser næsten altid ved Nyord. Og så selvfølgelig en god håndkikkert eller endnu bedre teleskop kikkert.

Herunder en række billeder af arter som du kan se på Nyord i efterårsmånederne:

Udsigt fra tårnet mod Jungshoved © HHE

Sølvhejre 24 oktober 2018 Nyord enge © HHE

3 harer har fået våde fødder og søger mod tørt dagleje idet engene er kraftigt oversvømmet 24 oktober 2018 © HHE

Bramgæs på oversvømmede enge © HHE

Pibeænder © HHE

Havørn mobbes af svartbag og sølvmåge © HHE

Gl havørn t.v. sammen med de to spraglede ungfugle Nyord 20 november 2018 © HHE

Grågås t.v og knortegås © HHE

2 mørkbuget knortegæs, ungfugle uden halsring, © HHE

Hjejleflok ud for tårnet Nyord © HHE

Hjejleflok med Mønsbroen som baggrund © HHE

Du kan finde mere om de enkelte fugle hvis du bruger indeks funktionen øverst på siden

God tur

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*