St. Tornskade

St. Tornskade

Fuglen på forsiden hedder St. tornskade, billede og video er taget på Nyord ved Møn

St. Tornskade er en sjælden ynglefugl i Danmark.

I vintermånederne kommer der til gengæld en del fugle til som typisk opholder sig på overdrev nær kysten.

St. Tornskade optræder som rovfugl og er ingen kostforagter. I  sommermånederne er det primært insekter , firben der står på menuen i vinterperioden typisk mus.

St. Tornskade har en lidt mindre fætter rødrygget tornskade som optræder hos os i sommermånederne, og er en ret almindelig ynglefugl på vores overdrev. Den trækker sydpå i efteråret.

For begge arter af tornskade gælder det, at de samler forråd. Det gør de på en lidt usædvanlig facon, idet de hænger bytte som de ikke kan spise op i tjørnebuske, de spidder ganske enkelt byttet på hvidtjørne torne. Denne vane har givet tornskaden sit navn.

Nu ved du hvem der er synderen hvis du en dag løber i en tjørn dekoreret med div døde smådyr.

Faktaboks: kilde DOF Danmarks fugle

Vingefang: 30-35 cm
Længde: 24 cm
Vægt: 55-80 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 5-7 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 15 dage
Ungetid: 19-20 dage

God tur

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*