Forårets fugletræk hvor skal jeg tage hen.

Bryg en kande kaffe/the, tag lidt proviant med i form af chokolade og kiks, noget at sidde på og så en god kikkert. Find en lun plet i læ og nyd fugletrækket som givet kommer sydfra nu hvor vinden drejer fra nord til sydøst.

Fra midt marts og indtil medio maj virker Danmark som en magnet på fuglenes træk fra syd til nord. Det starter gerne med trane, hvid vipstjert som nogle af de første, men snart kommer der en lind strøm af forskellige trækfugle.

Traner over Naturblokkens shelterplads marts 2020

Trækket sluttes af med flere af de arter som opholder sig i Afrika i vinterperioden, samt hvepsevågen som først kommer ind i maj når bøgen er sprunget ud.

Ligeledes afventer mange bramgæs afrejsen til Svalbard til ind i maj, først da er fedtdepoterne fyldt op og sne og is smeltet på det højarktiske ynglepladser.

Bramgæs ved Storebælt

For nogle fugle er der tale om nogle enorme afstande. En art som havternen trækker helt fra sydpolen for at yngle i arktis, en tur på små 12000km og samme vej tilbage i sensommeren. Andre arter som viben, stæren og tranerne opholder sig i landende lige syd og vest for os. Det er ikke ualmindeligt at de trækker frem og tilbage afhængig af vejret, disse arter kaldes vejrtrækkere.

Hvornår er det godt trækvejr:

Helt generelt skal man vælge dage uden regn og rusk, gerne milde dage med solskin, svag til jævn vind. Vindretningen er vigtigt. Vinden skal helst være sydlig, enten sydøst eller sydvest. Nordenvind er normalt en dårlig retning. Får vi pludselig et lavtryk med regn og rusk hen over en nat med opklaring og godt vejr efterfølgende, kan der om morgen være rigtig mange fugle som har søgt ly især i de kystnære krat. Disse fugle er stoppet af vind og regn under det natlige træk som går gennem Danmark i forårsmånederne, pludselig er der småfugle overalt.

Hvor er det godt at se på fugle:

Igen helt generelt er nordøstvendte pynter og odder gode lokaliteter,. Fuglene følger normalt land og tager den korteste rute over vandet, så steder som leder fuglene ud mod vandet er normalt gode træklokaliteter.

Blandt top 10 steder for forårstræk kan nævnes Grenen Skagen, Gedser Odde, Hyllekrog Lolland, Korshage ved Rørvig,  Gilbjerghoved Nordsjælland, Hellebæk Nordsjælland, Kongelundsstranden på Amager, Stevns og Møns Klinter især på sydsiden af disse mf.

Hvis Du er lidt på bar bund så er DOF´s hjemmeside under dofbasen en god rettesnor for gode lokaliteter, den opdateres daglig med observationer.

https://dofbasen.dk/

Naturblokken vil hen over foråret bringe billeder og tekst af en del af de fugle Du kan opleve aktuelt, der er allerede postet et par stykker, tranen og hvid vipstjert.

Det er en god ide at medbringe en god håndkikkert med 8 eller 10 ganges forstørrelse, og bliver Du først bidt af at kikke på fugle så varer det ikke længe før du har en teleskopkikkert på ønskelisten, og grundlaget for mange gode timer er lagt i det fri.

Musvåge en af de arter der trækker nordpå i månedsskiftet marts/april ©HHE

God tur håber vi mødes derude en dag

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*