Sangsvane melodisk lydbillede i vinterhalvåret

Fra sidst i november og hen på foråret kan man se og ikke mindst høre sangsvanerne når de synger.

I forårsmånederne er de i fuld gang med at kurtisere. Det giver et kraftigt lydbillede der henleder ens tanker på fjeld og vildmark. Sangsvanen er en arktisk fugl som før kun ynglede aller nordligst i Skandinavien og Sibirien.

Den breder sig i disse år både i antal og yngleudbredelse, og kan findes i store flokke sammen med gæs over det meste af landet. Den benytter gerne marker hvor der ligger roeaffald, spildgulerødder, kartofler samt vinterafgrøder som vinterraps og vinterhvede til at fouragere på. Derfor er steder hvor disse afgrøder dyrkes gode lokaliteter. Her blot et par gode lokaliteter på Sjælland: Lammefjorden, Klint Sø, Arealer mellem Gørlev og Reersø, området sydøst for Skælskør, store områder ved Nakskov fjord mv. Du kan finde gode lokaliteter lokalt hvor du bor via DOF hjemmeside  dofbasen

Hvis der er fuldmåne bliver sangsvanerne ofte på fourageringspladserne natten over, her kan man høre dem det meste af natten, en speciel stemningsfuld naturoplevelse.

Slip skærm/mobiltelefon, tag varmt tøj på, fyld termokanden og und dig selv en god naturoplevelsei det danske vinterlandskab.

Lyd af sangsvaner

Kilde lydfil: Xeno-Canto.org

 

Sangsvaner, den grå fugl er en ungfugl foto ©HHE

 

God tur

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*