Rådyr

Juli/August:

Herunder link til et lille klip som Naturblokken har produceret omkring rådyr til Nationalpark Skjoldungernes Land. Husk at slå lyd til på videoklip.

https://www.facebook.com/nationalparkskjoldungernesland/videos/381990142464671/

I slutningen af juli og først i august, falder rådyrenes brunst og man ser og hører dem igen. De bukke som ikke er havnet i dybfryseren under bukkejagten 16. maj – 15. juli, er nu på stikkerne indenfor deres territorie og opsøger råerne aktivt. Når en rå nærmer sig brunsten som kun vare nogle få dage holder bukken sig konstant i nærheden og følger råen døgnet rundt. På samme tid skal han have øje for om andre bukke skulle forsøge sig i hans territorium, så bukken er på stikkerne døgnet rundt de 14 dage 3 uger råvildtets brunst strækker sig over.

Bukken følger troligt råen når den er i brunst rundt og rundt går det

I morgen aften og nattetimerne er dyrene mest aktive, men man ser dem også i dagtimerne. Der er også lyd på når bukken med snuden i skørtet på råen nærmest jager hende rundt. Man kan faktisk nogle gange se cirkler i græsset eller kornet, hekseringe, hvor det er gået rundt og rundt igen og igen, indtil råen endelig lader bukken komme til. Er du ude sidst i juli eller først i august kan du ofte både se og høre rådyrene. Råen udstøder en pibene lyd når bukken forfølger hende rundt og rundt.

Råens lam som blev sat i maj-juni er nu så store at de ikke længere er så udsat for ræv, så de kan i højere grad passe sig selv de dage brunsten står på. Lammene dier faktisk langt hen på efteråret, selvom de er begyndt at tage fast føde til sig i løbet af sommeren.

Rålam

Pludselig i slutningen af august er dyrene som sunket i jorden, især bukkene er inaktive, idet de har brugt megen energi på at følge råerne og holde andre bukke fra fadet.

Vinter:

Buk i bast sammen med to råer © HHE

Måske har Du bemærket rådyr der står på markerne alle steder i februar-marts når du er kørt forbi marker med vinterafgrøder, og undret dig over at der pludselig er så mange samlet. Rådyret er det meste af året lidt en enspænder både rå(hun) og buk(han) opholder sig i et ganske lille område, territorie eller på engelsk homerange, hvor de tilbringer det meste af tiden. En undtagelse er sidst på vinteren hvor de ofte samles i spring (flok) og ses i fuldt dagslys på landmandens vintergrønne marker. Det at de samles i spring er meget praktisk, idet det giver hver enkelt dyr mere tid til at esse(spise), der er flere øjne til at opfange farer, og det at være i en flok giver tryghed og mere tid for den enkelte til at indtage føde.

Råen har forlænget drægtighed, det betyder at fostret har ligget i dvale fra råen blev beslået (parret) i juli/august og ind til omkring nytår. Først med den øgede dagslængde omkring vintersolhverv starter udviklingen af fostret for alvor, og nu har råen brug for al den føde den kan indtage for at fostrene kan udvikles frem til lammene, ofte 2 stk, sættes i juni måned.

Bukken har brug for ekstra føde for at kunne sætte ny opsats(gevir). Den har kastet det gamle omkring årsskiftet, og i løbet af 4 korte måneder skal den danne en ny opsats, som i starten er en relativ blød håret hud (bast) med mange blodkar som tilfører næring til opbygning af opsatsen. Omkring maj er opsatsen færdigudviklet og basten fejes af på træer og buske.

Du kan se forskel på buk og rå inden bukken sætter ny opsats, idet råen har en lang hårdusk omkring kønsåbningen, kaldet skørt. Den hvide bagdel kaldes for spejl og kan slås ud som signal til de andre dyr om at der er fare.

Du kan se råvildt på markerne ved de fleste større private godser, de står ofte i læsiden på vinterafgrøder som hvede og raps. Ofte er der mindre veje hvor det er muligt at holde ind til siden og betragte dyrene i kikkert, bliv i bilen går du ud stikker dyrene af.

To råer en skyet februardag, bemærk skørt (hårdusk omkring kønsåbning) © HHE

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*