Musvågen

Du har givet set dem langs motorvejen eller på landmandens pløjemark en halvstor ofte mørk og bredskuldret fugl og undret dig over hvad den foretager sig her. På pløjemarken eller græsmarken forsøger musvågen med sit skarpe syn at spotte regnorm, ja det er ganske rigtig, at musvågen i vinterhalvåret ofte indtager hovedføden i form af regnorm. Det koster mindre tid og energi at fange orm end mus.

Bliver jorden frostbunden så må musvågen tage til takke med hvad der er af ådsler som ofte trafikdræbte dyr og fugle, eller de mus den kan fange ved at sidde stille på en pæl eller i et træ og overraske ved at slå ned på dem fra udsigtsposten.

Det er ofte en risikabel sag for musvågen at leve af nedkørte fugle og pattedyr, især på motorvejene. Det er ikke sjældent at musvågen selv ender som trafikoffer.

Ud over de større veje, så er de mange større private godser en god lokalitet at se musvåger på i vinterhalvåret. Der er her næsten altid nedkørt vildt, og i jagtsæsonen også af og til indvoldende fra skudt hjortevildt. Vildttætheden på disse godser er langt højere end andre steder, derfor er der også mere føde til en ådselsæder som musvågen.

Musvåge på ådsel  foto © HHE

Faktaboks Kilde DOF, Danmarks Fugle

Vingefang: 113-128 cm
Længde: 54 cm
Vægt han: 550-850 g
Vægt hun: 700-1.200 g
Ynglealder: 3 år
Kuldstørrelse: 2-4 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 36-38 dage
Ungetid: 50-55 dage

God tur

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*