Sommerfugle

Sommerfugle er en artsgruppe som har tryllebundet mig helt fra barnsben, de smukke flagrende væsener som fjerlet bevæger sig rundt i sommerlanskabet omgærdet af myter og mystik.

Nu har Du chancen for at gå et lag dybere i søgen efter viden eller blot nyde de mange fine billeder i det nye store værk af Michael Stoltze, Danske Dagsommerfugle, Naturens Poesi På Vinger, kan anbefales.

Mange af vores dagsommerfugle er trængte, vi giver ikke megen plads til levesteder for de smukke skabninger. Vil vi vende udviklingen kræver det at vi genskaber levestederne og sørger for at bestande ikke er fragmenteret. Mange arter har løbende tilpasset sig sideløbende med menneskets udnyttelse af landskabet, det gamle kulturlandskab med heder, afgræssede enge, moser og udyrkede områder, skabte tidligere en mosaik af levesteder for ikke kun dagsommerfuglene. Disse leveområder er mange steder væk, erstattet af store drænede dyrkningsflader med intensiv drift, brug af pesticider og kunstgødning, rene kliniske ørkener set ud fra et biologisk synspunkt. Skal vi vende udviklingen skal vi genskabe det gamle kulturlandskab, det landskab som guldaldermalerne har gengivet.

Der sker heldigvis noget politisk i disse år, forhåbentlig kommer det til at betyde at vi giver arealer tilbage til natur/kultur uden den meget intensive drift, det skylder vi ikke mindst os selv, hvad er en verden uden svalens kvidren, insekters summen og flagrende dagsommerfugle.

Ønsker du at opleve dagsommerfugle på nært hold, så kan du let få en del arter ind i haven eller på altanen, ved at plante eller så forskellige blomster. Mange af vores krydderurter er rigtig gode sommerfugleplanter, det gælder merian, timian, lavendel, er blandt de bedste til at tiltrække dagsommerfugle og bier, og så har du for de første to arters vedkommende krydderurter lige ved hånden.

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*