Trane

Den mandshøje trane med den karakteristiske trompeteren og dans på ynglelokaliteterne er en fugl som gennem de sidste årtier har været i kraftig fremgang, nogle steder i et omfang så den er blevet et problem for landmænd og også enkelte trængte arter.

Tranen er ingen kostforagter den tager hvad der er at få, korn, kartofler, padder, slanger, firben, insekter,mus, fugleunger mv.

Tilbage i tid var tranen forfulgt man skød og fangede de store fugle simpelthen for at spise dem. En af metoderne var ifølge overleveringer at fange tranen med et foldet kræmmerhus af birkebark med lim på indersiden og nogle ærter i bunden, kræmmerhuset satte sig omkring næb og hoved og fuglen blev blændet og kunne nu let fanges. Omoverleveringen er sand har jeg ikke kunne dokumentere måske er det blot en god historie.

Tranerne har vinterkvarter i nordtyskland og midt- østeuropa. Mange samles omkring Rügen i nordtyskland for så engang i marts at tage turen nordpå, ofte med et par sving for at få opdrift over naturblokkens lilleejendom på Østmøn. En sådan dag var 26 marts 2024, fra kl 11 til langt ud på eftermiddagen kunne man konstant høre og se de store fugle når de højt trompeterende i cirkler tog højde inden turen gik over Østersøen mod de Skandinaviske ynglepladser. Ved sydspidsen af Falster blev der i løbet af dagen registreret over 1500 traner.

Traner over Møn

Der er noget majestætisk og dragende ved at se på tranerne når de danser en kold forårsmorgen med tågedis over mosen og ånden stående ud af næbene under udførelsen af dansen.

Tranen yngler typisk på højmosearealer men efterhånden også ved mange mindre søer og moser,her opføre den sig helt anderledes stille når først der er lagt æg.Jeg har nogle gange overværet hvordan de lige så forsigtigt nærmer sig reden og bliver helt flade og nærmest sniger sig ind og lægger sig på ægene i reden, det gælder om ikke at fange opmærksomhed fra rovdyr.

Tranen er også blevet ynglefugl i Danmark først i THY og på Bornholm,men nu findes den over store dele af landet, Kongens mose Sydjylland, Holmegård og Åmosen Sjælland, og vi har nogle få par her på Møn.

Resten af marts kommer der givet flere traner men hovedtrækket kom nok 26 marts 2024.

Kik op når du høre tranerne det er foråret som drager modnord.

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*