Gransanger

Tif taf, tif taf…. tif taf lyder det fra krat og skov fra sidst i marts og ind i april.

Det er gransangeren der er på spil, en af de første trækfugle som ankommer til Danmark i det tidlige forår. Gransangeren er en anonym lille grå fugl som adskiller sig fra løvsanger ved at have mørke ben, løvsangeren har lyse ben.

Gransanger er egentlig et misvisende navn for den lille sangfugl, idet den primært træffes i løvskov, og krat med buske og løvtræer.

Gransanger

Nu kender du gransangeren på lyden, det er lidt mere sjældent at se den lille fugl i gulbrunt. Når du hører lyden så se efter fuglen som næsten altid er i bevægelse i trækronerne.

Gransanger i toppen af pæretræ © HHE

Den har en slægtning som hedder løvsanger, her er stemmen helt anderledes, den vender naturblokken tilbage til.

Begynd at lære fugestemmerne efterhånden som fuglene ankommer sydfra.

God tur i forårsskoven

Naturblokken

Faktaboks. Kilde DOF, Danmarks Fugle

Vingefang: 15-21 cm
Længde: 11 cm
Vægt: 6-9 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 5-6 æg
Antal kuld: 1-2
Rugetid: 13 dage
Ungetid: 13-14 dage

Comments are closed.