Engpiber

Naturblokken er så heldig at have engpiberen hvert år som matrikelart på ejendommen. Det hænger givet sammen med det åbne landskab med dyrkning af store flader med græsfrø.

Engpiber

Engpiberen minder lidt om sanglærken men sangen er væsentlig forskellig, idet lyden nærmest er som en mønt der snurres rundt på en glasplade.

Engpiberen synger både stationært typisk fra en hegnspæl eller en lille busk men det mest karakteristiske er sangflugten, hvor den flyver i bløde buer mens den især i den nedadgående bue synger.

Ud over sangen kendes engpiber fra lærken på en meget lang bagtå.

Faktaboks, DOF Danmarks Fugle

Vingefang: 22-25 cm
Længde: 14 cm
Vægt: 16-25 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 4-5 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 13-14 dage
Ungetid: 13-14 dage

God tur nu kender du engpiberen og dens sang hvis du bevæger dig ud i det åbne landskab.

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*