Råvildt med hagl

Overskriften giver givet anledning til panderynker og måske en shitstorm hos mange danske jægere som foretrækker at skyde råvildt med riffel eller bue og pil. Jeg er selv en af dem der foretrækker bue eller riffel, men det er fordi der ikke er risiko for hagl i kødet, og fordi jagtoplevelsen med riffel og bue/pil for mig personligt er langt større. Har man selv rådighed over et terræn af en hvis størrelse, tid, evner og viden om forvaltning, så er det naturligvis selektiv forvaltning med riffel der giver mening. Men det er nu de færreste danske jægere der gives denne mulighed.

Rigtig grebet an er hagljagt på råvildt yderst effektivt. Drivjagt er vel i dag den mest almindelige jagtform blandt danske jægere. Den er ikke særlig velegnet når det gælder råvildt. Løse hunde og råvildt i fuld fart og skytter som står posteret på skovveje, har aldrig været nogen god kombination.

Gennem en årrække havde jeg fornøjelsen af at være jagtleder for nyjægere i Statskoven. Der var de primære vildtarter råvildt og ræv, så det lå lige for at tilrettelægge jagten efter disse to arter.

Det betød først og fremmest at jagten foregik som trykjagt med blot en enkelt eller to skovløbere som puslede rundt i såten. Skytterne som i dette tilfælde var helt nye jægere var placeret hele vejen rundt om såten, men væk fra skovvejene. På den måde kommer dyrene almindeligvis væsentlig langsommere, de stopper gerne op og sikre tilbage mod trykkeren, hvilket giver skytten tid og mulighed for at få sat et skud store hagl ind i forkroppen af dyret, så både hals, lunge og hjerteregionen bliver truffet, hvilket næsten altid resultere i at dyret falder på stedet.

En anden ting som betyder noget med nye jægere ( gælder faktisk næsten alle jægere) er, at der ikke er restriktioner mht. køn og alder på de dyr der må skydes den pågældende dag. Selv erfarne jægere kan ofte ikke honorere at skille lam, rå, smaldyr eller buk fra hinanden, hvis de kommer enkeltvis eller i høj fart.

Den første nyjægerjagt på råvildt endte med 7 stk råvildt og 2 ræve leveret i 11 skud, ingen anskydninger.

Den sidste jagt, jeg var jagtleder for var en invitationsjagt primært med jagtforeningsmedlemmer som skytter. Dem som ikke havde været med før så lidt vantro ud fra morgenen da de fik parolen og beskrivelsen af hvordan vi ville gribe det an. En del syntes vist nærmest at tænke, er vi inviteret for blot for at være til grin, der blev mumlet lidt frem til første såt. Da jagten ved solnedgang kunne afsluttes, kunne der blæses jagt forbi over 22 stk råvildt nedlagt med hagl. Skudstatestikken var ok, men en del højere end med nyjægerne. Det har altid vist sig ved disse jagter at nyjægerne er mere omhyggelige med afgivelse af skud og overholdelse af skudafstande.

En af fordelene ved ikke at have løse hunde under trykjagt er også at anskudte dyr næsten altid findes af schweisshund, idet dyret sætter sig i den første tykning de kommer til når de ikke har en løs hund i haserne. Det giver schweisshunden optimale betingelser for at hetze, fastholde eller fange dyret af.

Mange jægere er givet fortsat skeptiske overfor jagt på råvildt med hagl, men gøres de målrettet og bruges store hagl og ikke mindst korte skudafstande så er det ekstremt effektivt. Ja man får skudt nogle dyr som man måske gerne havde skånet, til gengæld så får man løbende taget dyr ud af alle aldersklasser og køn, ikke mindst taget nogle råer ud og dermed givet plads til unge stærke dyr. Det er mange imod at skyde råen væk fra lammene, og jeg er da enig i at lammene får det hårdt uden råen, derfor bør disse jagter også lægges sent i sæsonen gerne først i december/ januar.

Metoden kan kun praktiseres de steder hvor jagttrykket er lavt. I ovenstående tilfælde var det Statsskov med en max to jagter i hver skov årligt, og en afskydning i foråret under 1. forårsbuk pr 300 ha. Det kan naturligvis ikke overføres til ret mange andre steder hvor jagttrykket er markant højere.

Ingen tvivl om haglbøssens effektivitet til råvildt, når blot holdet er kort under 20 m, store hagl og dyrene kun skydes i sideskud.

Det gamle ordsprog, det er svært at gå på harejagt og stange ål samtidig, gælder også på jagt, tilpas jagtformen efter det vildt der er det primære mål.

Knæk og Bræk

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*