Hvid admiral

Den smukke mørkebrune dagsommerfugl med det hvide bånd flyver i juli i skovlysninger. Den var tidligere ret almindelig men ses nu ikke længere i samme antal som tidligere. Den er afhængig af alm gedeblad i daglig tale kaprifolie hvor æg lægges og larver udvikles.

Den ses ofte på brombærblomster. Brombær og kaprifolie trives begge i skovlysninger gerne efter stormfald eller afdrifter. De sidste er mange steder afløst af naturnær drift men det går ud over mange af vores dagsommerfugle og andre lyskrævende arter, idet afdrifterne gennem årtier har været de trædesten, hvor arter hele tiden har kunne finde nicher og flytte rundt i den enkelte skov. Naturnær skovdrift giver en mere mørk og artsfattig skov idet den favorisere skyggetræarter som bøg og ær.

Hvid admiral på brombær

Nyd den hvide admiral hvis du møder den på din vej.

God tur Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*