Alk

Den elegante havfugl lever normalt langt til havs og er specialist i at fange bla. tobis. Naturblokken har mødt den under vinterens laksefiskeri i Østersøen ellers er den en typisk fugl for Nord Atlanten.

Alken er typisk en af de fugle der yngler på fuglefjelde i blandt større kolonier af andre havfugle. Klipperne på Nordbornholm og Christiansø er såvidt Naturblokken ved det eneste sted i Danmark, at den lille fugl med det grafiske tegn på det store flade næb yngler.

Alk på Hammerknuden Bornholm

God tur

Naturblokken

Faktaboks: Kilde DOF Danmarks Fugle

Vingefang: 63-67 cm
Længde: 41 cm
Vægt: 500-750 g
Ynglealder: 4 år
Kuldstørrelse: 1 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 26-32 dage
Ungetid: 14-21 dage

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*