Naturens forunderlige tilpasning

Et af naturens finurlige tilpasninger finder sted netop i disse dage.

Stæren som tidligere var meget udbredt men er faldet stærkt i antal de sidste tiår får netop i disse dage unger på vingerne, enten fra opsatte stærekasser eller fra et spættehul som var ledigt i skoven.

Tidligere var de mange store stævnede popler og piletræer langs landevejene eller i markskel, med deres hulheder vigtige som redeplads for stæren. De er for længst fjernet fra jordens overflade. Heldigvis er der fortsat mange linde eller kastanje alle’r ved de private godser, de er vigtige for mange hulrugende fugle og flagermus.

Stæreungerne har den perfekte størrelse for spurvehøgen som netop nu har brug for at slæbe føde hjem til 3-5 sultne unger i reden. Ægene er netop klækket. Det er et rigtig godt eksempel på at arterne har tilpasset sig så de selv får unger på det tidspunkt hvor fødeudbud er størst.

Spurvehøgen missede stæreungerne har forladt kassen.
Spurvehøg

God tur

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*