Strandskade

Klædt i sort og hvidt, langt lige rødt næb og røde fødder, det er strandskaden ikke til at tage fejl af.

Strandskaden er en af de vadefugle som først indfinder sig ved kysterne om foråret. Den har heller ikke så lang en rejse, idet det Danske Vadehav i vintermånederne huser mange tusinde strandskader.

Den smukke fugl lever af sand- og børsteorm, muslinger mv. som den finder på vadefladerne eller langs kysten.

Går du en tur langs vores kyster omkring odder eller holme, vil du næsten altid støde på den karakteristiske store vadefugl. Bliver den nærgående så er det fordi der ligger 3 pæreformede sortplettede æg gemt blandt ral og opskyl, vis hensyn og gå væk fra området.

Ikke helt sjældent anvender strandskaden flade tage med tagpap i kystnære industrikvarterer som yngleplads, her undgår den ræv, løse hunde og mennesker.

Faktaboks Kilde DOF Danmarks Fugle

Vingefang: 80-86 cm
Længde: 43 cm
Vægt: 400-700 g
Ynglealder: 4 år
Kuldstørrelse: 3 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 24-27 dage
Ungetid: 35-42 dage

God tur

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*