Vinter er gåsetid

Med vinterens komme fylder gæssene stadig mere i landskabet, det gælder både visuelt og i lydbilledet.

Grågåsen tog tidligere til Spanien i vinterhalvåret. Med milde vintre, vintergrønne marker og områder med fred og ro til overnatning, bliver de nu i stor stil i Danmark vinteren over, og allerede omkring 1 marts tages de bedste ynglepladser i brug.

Du kan kende grågåsen på det store orange næb, orange fødder, den grå forvinge samt størrelsen og endelig stemmen.

Grågæs

Bramgåsen som var nede i en bølgedal i 70-erne med en verdensbestand på 40 000 tælles nu i millioner og mange af dem opholder sig i Danmark vinteren over, ikke til lige stor glæde for alle, idet de når de i tusindtallige flokke slår sig ned på bondens vintersæd kan gøre ret stor skade.

Bramgås

Den lille charmerende gås med den hvide kind er nok den gåseart med det største ego, lidt en hidsigprop og den går ikke af vejen for at gå i flæsket på de større gåsearter hvis de er i vejen. Bramgåsen yngler primært nordpå Svalbardt og Sibirien men også Saltholm tæt på København er blevet en stor ynglelokalitet.

Bramgås Møn lyd af blisgæs sidst i klippet

Lyden og synet af en tusindtallig flok af bramgæs er nok en af de største oplevelser man kan få naturmæssigt herhjemme.

Knortegåsen er bramgåsens blide fætter mørk næsten sort på overside, hals og hoved, med en hvid halsring for de voksne udfarvede fugle. Knortegåsen optræder i 3 varianter, lysbuget som næsten kun optræder i Limfjorden og Mariager fjord. Verdensbestanden er omkring 7000 lysbugede individer. Mørkbuget knortegås som optræder almindeligt i Østdanmark, det Sydfynske Øhav og Vadehavsregionen, og så den sortbugede som optræder hist og her. Stemmen af knortegås er meget karakteristisk, hvorfor den på Svensk da også hedder Prutgås.

Lysbuget knortegås Limfjorden
Mørkbuget knortegås Nyord
Mørkbuget knortegås Stege

Canadagås er den største gåseart i Danmark. Den stammer fra Nordamerika men har ved udslip fra parker mv bredt sig som ynglefugl især i Sverige men også med et øget antal ynglepar i Danmark.

Canadagås

Du kan kende Canadagåsen på den hvide strubeplet og størrelsen. Den er dobbelt så stor som bramgås som ligner den lidt. Stemmen er ikke til at tage fejl af honk-honk lyder det når canadierne giver lyd fra sig.

Sædgås, er egentlig en gruppe af gæs som er meget nært beslægtet. Kortnæbbet gås optræder mest i det vestjyske, mens tundra og skovsædgæs er udpræget arter som optræder øst for Storebælt. De kortnæbbede gæs kommer ned til de Vestjyske fjordområder allerede i oktober.

Kortnæbbet gås sammen med bramgås. Veststadil Fjord
Kortnæbbet gås Vest Stadil 2013

De to øvrige ankommer typisk først senere og ofte kun hvis vejrforholdene i det sydlige Sverige spidser til med sne og frost. For alle 3 arter gælder at de er en anelse mindre end grågås, er mørkere i fjerdragten og alle med gult næb med sort spids.

Sædgæs Tissø

Blisgås er blandt de talrigeste gæs men hovedparten af trækket går øst om Danmark langs østsiden af Østersøen. Der kommer dog stadig flere og flere blisgæs til Danmark, især er den blevet udbredt i det Sydøstlige Danmark, men ses nu også på Fyn og i Vadehavsregionen.

Blisgæs

Du kan kende blisgåsen på den hvide blis og de mørke bånd som går på tværs af brystet. Blisgåsen er lidt mindre end grågås og stemmen er som en kor af små hunde, kort og skarpt.

Blisgæs Møn

God tur i vinterlandskabet

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*