Skestork

Skestork Møn 2020

Fra Holland bredte skestorken sig omkring årtusindskiftet til rørskovsområderne ved de vestvendte fjorde og Limfjorden.

Den hvide Ibis med det brede skeformede næb er blevet en stadig mere almindelig fugl i Danmark.

Det må forventes at Sjælland og Sydhavsøerne inden for få år får deres første skestorkekoloni, idet der ses stadig flere skestorke øst for Storebælt.

Skestork Møn 13 November 2020

Skestorken er koloni ruger. Der er således ofte mange samlet og den smukke hvide fugl er ret synlig i loer og pytter, når den går og skummer vandet for smådyr. Hovedet flyttes rytmisk fra side til side mens vandet afsøges.

Gode lokaliteter er Vejlerne ved Limfjorden, Skjern enge m.fl.

Faktaboks: Kilde DOF, Danmarks Fugle

Vingefang: 115-130 cm
Længde: 86 cm
Vægt: 1.200-1.700 g
Ynglealder: 3-4 år
Kuldstørrelse: 3-5 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 24-25 dage
Ungetid: 45-50 dage

God tur

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*