Tema

Skeand

Skeanden har navnet efter det brede skeformede næb. Næbbet er yderligere forsynet med lameller ligesom barderne på en hval, det gør at skeanden kan filtrere dyreplankton fra når den snadrer på det lave vand. Skeandrikken er en flot fugl med sit sortblå hoved, rustrøde bug og hvide bryst, hunnen er […]

Hugorm eller Snog ?

Hvert år dukker hugormen og snogen frem fra vinterhiet, når den første forårsvarme sætter ind i slutningen af marts begyndelsen af april. De har tilbragt vinteren i et jord- eller stendige eller en bunke marksten. Slanger er vekselvarme og er afhængige af at solens stråler kan varme dem op før […]

Havets ulv

Sælerne i de danske farvande fortjener benævnelsen havets ulve som de top prædator (rovdyr) de er, menuen er ganske vist fisk men tandsættet er ikke til at tage fejl af. Under en badetur i sensommeren fik naturblokken besøg af en noget nærgående spættet sæl, og selvom man ikke skal være […]

Følfod

Følfod er blandt de første blomster der viser sig. Normalt skal vi sidst i februar eller ind i marts før de gule hoveder lyser op på sydvendte skråninger med læ. Følfod er altid en af de blomster naturblokken med længsel kikker efter i de nye skred på Møns Klint. I […]

Bogfinke

Det, det… det kan jeg sige lige så tit det skal være, lyder det i forårsskoven. Det er bogfinken der synger foråret ind. Bogfinken optræder over det meste af landet som almindelig ynglefugl og i efteråret kommer der mange til på træk fra det øvrige Norden. Bogfinken har sit navn […]

Toppet lappedykker, Forårsforelskelse

Den toppede lappedykker lever en ret anonym tilværelse i vinterhalvåret, hvor de samles på vinterlokaliteterne på fiskeriterritoriet eller de store søer. Vinterdragten er grå og trist helt uden forårets pragtdragt. I forårsmånederne finder vi dem i næsten alle søer. Nu er de virkelig en af de fugle som gør opmærksom […]

Anemoner

Intet er vel mere dansk end anemoner i april.  De findes i blå, hvid og gul. Den blå er den første der springer ud ofte allerede i marts, og den findes kun hvor jorden er særlig kalkrig f.eks Møns Klint, Stevns, Køge ås, Allindelille Fredskov samt andre kalkrige lokaliteter øst […]

Viben, forårsbebuder men i frit fald

For ikke så mange årtier siden kunne man alle steder i landet høre og se viben når den ankom i marts til våde enge og bløde oversvømmede lavninger i bondens mark. Den muntre fyr i sort og hvidt med grøn metalglans og fjertop, kan stadig ses og høres i landskabet, […]

Hvinand

Har du stået en stille og klar nat ved en af vores fjorde og hørt en lyd som svarer til en isklump der sendes hen over blank nyis, så er det hvinænder der har været på vingerne. Lyden stammer fra luftmodstand i hvinandens svingfjer når den i ekspresfart kommer flyvende, […]

Lind

Du kan kende linden i vintertilstand på de rødlige knopper med et stort knopskel som er dobbelt størrelse af de øvrige. Naturblokken har et par rigtig store gamle lindetræer stående tæt ved ejendommen. De er en fryd for øjet hele året og der er et mægtigt insektliv i blomstringsperioden. Naturblokken […]