Digesvale

Digesvaler Møn 2020

Navnet digesvale stammer fra Tysk.

Det tyske ord dig er oversat til dansk grav, altså gravesvale.

Det er netop hvad digesvalen gør. Den graver sit op til 1. m lange rederør ud i kystskrænter og grusgrave.

Digesvalehuller Møn 2020

Digesvalerne modtages af nogle ikke særlig velkomne gæster idet redelopper har overvintret i de gamle reder. Nu er lopperne kravlet frem til indflyvningshullet klar til at kaste sig over digesvalerne. Derfor er det ikke ualmindeligt at digesvalerne hellere udgraver et nyt hul i skrænten frem for at bruge et gammelt loppebefængt.

Fuglelopper klar til at kaste sig over digesvalerne

Digesvalen kommer hertil ligesom de to andre svalearter sidst i april efter den lange rejse hertil helt fra syd for Sahara.

Digesvale Møn 2020

Digesvalen yngler i kolonier og reden bygges i den øverste del af skrænten her er æg og unger beskyttet mod prædation, men det sikre sted kan også være en dødsfælde, hvis skrænten pludselig erodere enten fordi naturkræfterne sætter skred i gang eller fordi uforstandige mennesker sætter skred i gang f.eks gennem råstofindvinding.

Digesvalekolonierne er beskyttet af lovgivning, således må man ikke fjerne skrænter med digesvaler i yngletiden.

Læg dig en sommerdag på stranden nedenfor digesvalerederne, luk øjnene og nyd lyden af kvidrende svalestemmer og bølgeskvulp, mærk solen varme, det er følelsen af sommer, sol og saltvand.

Digesvaler samlet ovenfor klinten i en hunderose. Møn 2020

Nyd svalerne sommeren er så kort og pludselig er de væk igen.

God Tur

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*