Juli

Juli

Juli er sommermåned, lyse nætter, ferietid, tid til strandture og fordybelse, jordbær og nyslynget honning, flagrende sommerfugle, dase i skygge i hængekøjen med en god bog midt på dagen. På Møn er foråret orkidéer st gøgeurt, tyndakset gøgeurt udskiftet med sommerens orkidéer som horndrager, hvidgul-og rød skovlilje mf. Juli er […]

Iris

Dansk: Iris Latin: Apatura iris Iris hører til vores største dagsommerfugle og det er altid en oplevelse pludselig at møde den store brune sommerfugl i løvskoven en varm sommerdag. Iris kendes på størrelsen og den varmt brune farve med bagvingens øjentegninger og hvidt bånd midt på vingefladen. Hannen har når […]

Slangehoved

Dansk: Slangehoved Latin: Echium vulgare De står derude enkeltvis eller mange sammen, lyser op med deres klare blå farve på stenet kalkrig næringsfattig jord, gerne langs markveje, roderater og udyrkede arealer eller kystnært, der er tale om planten slangehoved. Slangehoved har fået sit navn fordi blomsten kan minde om et […]

Horndrager

Den smukke orkide horndrager begynder at blomstre i disse dage sidst i juni på et af Møns overdrev. Først i juli står de i fuld flor på eneste voksested i Danmark. På et tidspunkt var den smukke orkide virkelig trængt og fandtes kun i en lille indhegning. Fra denne har […]

Cikorie, vildtafgrøde, julesalat, kaffeerstatning

Cikorie er eftertragtet af hjortevildtet og anvendes derfor i mange af de blandinger som udsås som vildtafgrøder i foråret. Cikorie er faktisk samme plante som man bruger som julesalat, her drives den dog i mørke for at få de lyse tulipanformede julesalathoveder som vi kender fra butikkerne i vinterhalvåret. Cikorie […]

Vand+Varme=Svampe

Med sommerens første rigtige tordenbyger med mere end 25 mm vand og efterfølgende varme, så kvitterer de første svampe med det samme. Netop nu kan du samle vilde champignon og de første kantareller en lille uge efter stærk regn og skybrud. Men, pas nu på med de hvide svampe, kend […]

Gul Snerre

Dansk: Gul Snerre Latin: Galium verum Gul snerre står og lyser gult på den magre jord og ude langs kysterne her midt på sommeren. Den afgiver samtidig en sødlig duft af honning som tiltrækker mange insekter. Mange mennesker syntes også om duften. Gul Snerres folkelige navn er Jomfru Marias sengehalm. […]

En grum historie om en smuk blå sommerfugl

Dansk: Sortplettet Blåfugl Latin: Phengaris arion Hver år udspiller der sig et drama på overdrevet Høvblege på sydøst siden af Møn. Høvblege i modlys 25. juni 2023   © HHE Den sortplettede blåfugl har sit sidste levested i Danmark på kalkbakkerne på Høvblege. Der er tale om en ret stor […]

Brændenælde og sommerfugle

Mange syntes nok at st. nælde er besværlig og unyttig, men den er utrolig vigtig for to af vores mest almindeliges sommerfugle nældens takvinge og dagpåfugleøje. En del individer af begge arter overvintre i brændestabler, udhuse og på lofter og dukker op i april . De er da ofte lasede […]

Perlemorsommerfugle

I 2020 blev en del af de danske dagsommerfugle langt om længe formelt fredet, det gælder bla. flere af perlemorsommerfuglene. Tidligere fandtes perlemorsommerfuglene udbredt i hele landet, men er de seneste årtier mange steder gået stærkt tilbage. Perlemorsommerfuglene dækker over flere arter. Arterne kan være svære at skelne fra hverandre, […]