Recent Posts

Årstiden, Flora og fauna, Juni, Tema

Perlemorsommerfugl

Engang var perlemorsommerfuglene ( brun, rød, skov- og engperlemorssommerfugl) ganske almindelig på mange af vores skovenge.  Desværre blev mange af skovengene sløjfet og plantet til eller omlagt og gødet for at få et større udbytte op gennem 1900 tallet. I de seneste årtier er der imidlertid etableret mange skovenge igen, […]

Flora og fauna, Juni, Tema

Flueblomst

Nærbillede af flueblomst Allindelille Fredsskov © HHE   Kun et enkelt sted i Danmark findes den lille røde orkide flueblomst, det er i Allindelille Fredskov på Midtsjælland. Her har der fra gammel tid været græsningsskov på den kridtflage som ligger helt i overfladen. Kridtflagen har gjort det vanskeligt at drive […]

Flora og fauna, Juni

Høvblege Møn i juni

Høvblege på sydvest siden af bakkerne der danner selve Møns Klint er et af Danmarks fineste overdrev. Kridtet som ligger helt oppe i overfladen samt soleksponering afvekslende med skyggesider i det kuperede landskab skaber grosted for mange forskellige plantearter og dermed også de insekter der er knyttet til disse. Herunder […]

Jagt, fiskeri og friluftsliv, Maj, Tema

16. maj Bukkejagt

Den 16. maj er helligdag for de fleste jægere, her går jagten ind på forårsbukken (han rådyr). Forårsjagten på buk giver utrolig mange fine oplevelser ud over de rent jagtlige. Tidlig morgen ved solopgang og igen om aftenen hen under solnedgang frem til Skt. Hans, er der fuld gang i […]