Agerhønen

Agerhøns Møn

Agerhønen, den lille buttede hønsefugl med det brune hesteskoformede brystskjold og røde kinder fandtes tidligere på alle landbrugsejendomme. Bestanden er i dag reduceret katastrofalt i antal.

Det er der mange grunde til, ændret landbrugsdrift og ejendomsstruktur, og øget prædation har gjort sit til at agerhønsenes kalden sammen morgen og aften efterhånden er blevet en sjælden naturoplevelse i det åbne land.

Men der er håb, idet agerhønen er utrolig produktiv. Er viljen således til stede kan vi ændre på det ret let, og også gavne en række andre arter i det åbne land.

Der skal så lidt til for at  forbedre forholdene for den lille hønsefugl. Tager man blot nogle striber ud af den traditionelle landbrugsdrift og etablere nogle ret enkle biotoptiltag i markfelterne kan udviklingen vendes.

Det der opretholder bestanden pt. er, at der nogle steder sker en målrettet pleje og forvaltning af jægere som har jagten med stående fuglehund som interesse. På disse ejendomme findes fortsat en god bestand af agerhøns.

Agerhønen lever det meste af livet i en familieflok som holder til på et ret begrænset område. I februar marts splittes flokken op i par, og hver par etablerer et territorie.

Netop i forårsmånederne kan man høre agerkokken markere, især morgen og aften. Hønen vælger et sted at anbringe reden og får i løbet af foråret et stort kuld kyllinger ofte op til 16 stk, hvis den undgår prædation.

Kyllingerne og de to forældrefugle færdes nu sammen og kan findes på terrænet frem til at de bryder familiegruppen op igen februar-marts næste år.

Omsætningen( dødeligheden) er høj for agerhønsene. I  løbet af et år er familieflokken ofte reduceret ti 2-5 individer.

I jægerkredse som interesserer sig for agerhønsejagt, er det en uskreven regel at man ikke reducere en flok under et antal på 7 fugle i løbet af jagtsæsonen, ellers er der en risiko for at overbeskatte bestanden.

Videoen og billederne af vores lille buttede hønsefugl er fra Naturblokkens grund på Møn.

Herunder tiltag langs et levende hegn som sikrer at der er føde, skjul, redemulighed og tørrepladser for bla. agerhønsekyllingerne. Billedet er fra en privat ejendom på Sjælland som har gennemført biotopplantiltag for at få adgang til øget udsætning af fasaner, tiltagene kommer mange arter tilgode bla. agerhønsene.

Levende hegn, Insektvold og barjordsstribe

Agerhøne

Agerhøne

Med kun godt 2 ha jord til naturblokkens ejendom var det med lidt spænding at der blev etableret tiltag til gavn for faunaen.

Resultatet udeblev ikke, de to første år lykkedes det at få agerhønen til at komme med kyllinger på ejendommen.

2019 blev begge reder præderet af gråkrager og de gamle fugle forsvandt fra ejendommen.

Heldigvis er der i februar 2020 konstateret et nyt par, så forhåbentlig vil det lykkes at få et nyt kuld på vingerne i 2020. Det vil være en glæde at kunne høre de gamle kalde flokken til ro morgen og aften, noget som jeg meget nødig vil undvære.

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*