Spidsand

Spidsand er i høj grad knyttet til strandengene. Den kan optræde ret talrigt men hunnen forveksles tit med gråand, selvom der er en del forskel på de to, bla. er spejlet på spidsand grøn/brunt og ikke som hos gråand blåt.

Spidsanden er også en anelse mindre og spinklere, hvorfor den virker mere elegant.

Spidsanden er fåtallig ynglefugl næsten altid på strandenge. Den yngler primært mod nordøst i Skandinavien og Sibirien.

I vinterhalvåret kan der være mange spidsænder på træk, men det svinger noget fra år til år. Mange af de Russiske spidsænder trækker helt til Afrika.

Den udfarvede spidsandrik er ikke til at tage fejl af, med de forlængede halefjer og det smukke brune hoved med den hvide bånd der går fra det hvide bryst op af halsen for at ende i nakken.

Spidsand hun og han Møn 2020

Sidst i april forlader spidsanden Danmark for at trække til ynglepladserne nordpå. Du har gode chancer for at se spidsand på bla. engene ved Nyord nord for Møn.

God tur Naturblokken.

Faktaboks: DOF Danmarks Fugle

Vingefang: 80-95 cm
Længde han: 66 cm
Længde hun: 56 cm
Vægt han: 750-1.050 g
Vægt hun: 600-850 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 7-9 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 22-24 dage
Ungetid: 40-45 dage

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*