Mosens ballademager, Blishøne

Sort som sod og stridbar som bare f…..

Der er tale om blishønen som i modsætning til sin fætter grønbenet rørhøne er i evig konflikt med andre artsfæller og andre arter selv væsentlig større får også et fur hvis de kommer for nær.

Blishønen holder generelt til i de lidt større moser og søer og er væsentlig mere fremme i åbent vand end rørhønen.

I forårsmånederne udkæmper blishønsene drabelige kampe med højlydte lyde og jagten hinanden frem og tilbage over vandspejlet. Andre arter som kommer for nær tolereres også kun i mindre omfang.

Når vinteren nærmer sig forlader blishønsene moser og søer og samles i store flokke i vores fjorde. Det at være mange giver beskyttelse for den enkelte, blishøns står nemlig højt på menuen hos havørn.

Blishøns Roskilde Fjord

Når havørnen nærmer sig kommer vandet til at koge af blishøns som pjasker vand op ved at slå med ben og vinger, det gør at ørnen har svært ved at udvælge sig et bestemt offer. Et af de bedste steder at opleve dette skuespil er Roskilde Fjord i vinterperioden.

I forårsmånederne bygger blishønen en flyderede yderst i rørzonen, reden er ret udsat for bla. bølger og prædation fra gråkrager selvom blishønsene forsøger at forsvare sine æg.

Du finder blishøns i alle større moser og søer, og den er ikke til at tage fejl af, sort som sod, rødt øje og stor hvid blis som dækker hele panden.

God tur

Naturblokken

Faktaboks: DOF, Danmarks Fugle

Vingefang: 70-80 cm
Længde: 38 cm
Vægt han: 750-900 g
Vægt hun: 500-800 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 6-10 æg
Antal kuld: 2
Rugetid: 21-24 dage
Ungetid: 55-60 dage

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*