Om at se på fugle

Fugle har gennem hele menneskets historie facineret os. Evnen til at flyve, de smukke sangstemmer og farver, har i alle kulturer haft en stor betydning.Fugle fuglefjer og stemmer indgår i mange kulturers religiøse ritualer og myter.

Der ligger rigtig mange gode oplevelser og timer gemt i at iagttage fugle. Bliver man først grebet af interessen så er der ingen grænser for hvor mange timer man kan bruge på det. Mange er sikkert startet med at iagttage mejser, solsorte, grå- og skovspurv på foderbrættet i haven eller på ophængte mejsekugler, gyst over dramaet når spurvehøgen pludselig kommer lavt som en grå skygge langs hækken og snupper en uforsigtig solsort eller spurv.

Hvis man vil drive det lidt videre så er det nærliggende at anskaffe en kikkert, det bringer fuglene tættere på, men hvilken skal man vælge ?.

håndkikkert og teleskopkikkert

Håndkikkerter fås i alle afskygninger og prislejer, fra under 1000kr og op til 30-40tusinde kr. I de sidste nye og dyreste får man så AI genkendelse af fuglene, afstandsmåler, foto og videomulighed men meget mindre kan gøre det. Glæden ved selv at bestemme fuglene ved at lære deres feltkendetegn og habitat at kende går tabt ved at benytte den moderne viden og teknologi. En almindelig god håndkikkert slår til for langt de fleste og kan fås for nogle få tusinde kr.

En del af fornøjelsen er at lære fuglenes feltkendetegn ved at slå den op i en god fuglebog, for siden så at kunne huske kendetegn igen også når kikkerten måske ikke er lige inden for rækkevidde. De fleste fuglefolk vælger en håndkikkert i 10 gange forstørrelse. Større forstørrelse kræver enten stabilisering eller støtte af stativ, og så løber der hurtigt nogle flere tusindlapper på regningen. Mange jægere foretrækker 7-8 gange forstørrelse fordi den lavere forstørrelse giver bredere synsfelt og bedre lysgennemgang ved svagt lys tidlig morgen eller sen aften.

Hvad betyder betegnelserne 8X42 eller 10X56. Tallene er udtryk for førstørrelsesgrad og diameter. Det siger sig selv, at der kommer mere lys ind i en åbning med 56mm end en med 32mm. Det betyder at jo større diameter des bedre fungere kikkerten i svagt lys. Men der er en pris for det, nemlig vægt og størrelse. Ser du kun på fugle i dagtimerne klarer du dig fint med f.eks 42 mm, især hvis forstørrelsen ikke er mere end 7-8 gange. Forstørrelsen har betydning for kikkertens egenskaber. Derfor ser du ved teleskopkikkerter med store forstørrelser på 60 gange eller mere en stor åbning, typisk 80-90 mm. Det er simpelthen nødvendigt for at kunne få lys nok til at udnytte den store forstørrelse.

Vægt og størrelse betyder meget. Den bedste kikkert er den du altid har ved hånden og med i felten, tænk over det når du anskaffer dig den første kikkert.

Selv har jeg arbejdsmæssigt haft glæde af kikkerter i den lidt dyrere ende, men kikkerterne har også for mig været et vigtigt dagligt arbejdsredskab. Både håndkikkerten og teleskopkikkerten, den sidste med forskellige okluare og forstørrelse. Bliver du således bidt af interessen så betaler det sig at gå lidt op i pris, her får du også normalt en god garanti, på nogle mærker livsgaranti.

Vækkes interessen for at se på fugle ud over dem ved foderbrættet, så er det en rigtig god ide at benytte DOF`s indgang til gode fuglelokaliteter, det kan gøres via disse link: https://www.dof.dk/oplev-fuglene/fuglesteder og https://dofbasen.dk/ Er Du på udkik after en god fuglekikkert er https://www.naturbutikken.dk/ en god indgang til rådgivning og køb. Det samme gælder mange af de lidt større jagtforretninger.

Fuglefolk Stevns Klint

Det er vigtigt at kende de vigtigste reglerne for færdsel i det åbne land, som udgangspunkt er det kun tilladt at færdes til fods eller på cykel på veje og stier. I skov må denne færdsel kun ske i tidsrummet kl 6.00 til solnedgang. Ophold må ikke finde sted indenfor en afstand af 150 m fra beboelse. Du finder den fulde lovgivning i https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1392

Offentlige arealer har normalt ingen adgangsbegrænsning med mindre der er skiltet med dette. Her kan du i princippet færdes året og døgnet rundt til fods, men vis hensyn især i ynglesæsonen.

Vi er efterhånden mange som deler fugleinteressen. Det kan til tider være lidt problematisk både overfor fuglene men også over for andre fuglekikkere eller private, som måske i en kort periode har en sjælden fugl på besøg, vis hensyn til alle. Et godt råd er lad fuglene komme til Dig. Ophold dig sammen med andre fugleinteresserede på de spots som er oplagte, såsom fugletårne, P-pladser ved træklokaliteter mv. Lad især fuglene få ro på ynglepladserne i forårsmånederne.

God Tur

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*