Krikand

Krikanden er vores mindste and og ikke ret almindelig som ynglefugl. De steder den yngler er næsten alle sammen næringsfattige lokaliteter som hede eller skov moser i det Jyske.

Krikanden har fået sit navn efter dens kald som er et ret kort og tørt kald, krik, krik,

2 krikænder Stege Bugt

I yngledragten er krikandrikken en smukt farvet and med det blågrønne hoved. I august september er alle fuglene ensfarvede. Først hen i december begynder der for alvor at komme farve på andrikkerne.

Du kan kende krikanden på størrelsen, idet den er under halv størrelse af en gråand, og så har den et grønt vingespejl.

Krikandens grønne vingespejl

Nedenstående faktaboks er fra DOF, Danmarks fugle, her kan du også finde mere om den lille and.

Vingefang: 58-64 cm
Længde: 35 cm
Vægt: 250-400 g
Ynglealder: 1 år
Kuldstørrelse: 8-11 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 21-23 dage
Ungetid: 25-30 dage

Der kommer rigtig mange krikænder ned nordfra allerede i august og den lille and foretrækker da lavvandede lokaliteter både på fiskeriterritoriet og i moser og lavvandede søer. Her lever den lille and af frø fra div planter tilknyttet bredden på søer og strandenge.

Krikanden er et yndet jagtobjekt, og der skydes mange tusinde årligt i Danmark. De fleste på aftentræk i moser og på oversvømmede enge, men også en del fra skydepram på fiskeriterritoriet.

2 næsten udfarvede krikandrikker

Krikænderne foretrækker ofte små vandhuller eller moser, hvor en stor del af vandfladen er dækket med pilekrat. Her føler de sig trykke og mange af dem bruger faktisk pilegrene til at sidde på i dagtimerne.

Når tusmørket sænker sig, bliver ænderne aktive og flyver ud for at søge føde på lavvandede lokaliteter. I dagtimerne ligger de ofte i de nævnte småhuller eller i vildtreservaterne.

Bor du Øst for Storebælt er lokaliteten Hovvig Vildtreservat ved Nykøbing Sj. en tur værd at besøge, her ligger ofte op mod 1000 krikænder i august og september, og du kan samtidig opleve sort sol af stæreflokke, mens krikænderne trækker ud af reservatet for at finde føde.

Der vil komme mere på Naturblokken om jagt på krikænder og mad af samme, idet de er blandt de bedste madfugle der findes.

God tur

Naturblokken

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*