Ahorn eller Ær

Kik ned når du går en tur i løvskoven i disse dage, de står der i 1000 vis, kimplanterne fra træarten ahorn. Du kan kende dem på de to grønne aflange modsatrettede kimblade, der er starten på et nyt træ.

Kimplante Ær.

Ahorn eller i daglig tale Ær, blev indført til Danmark og anvendt i skovbruget første gang i 1765 af den Tyske Forstmand V. Langen, hvis opgave det var at få genrejst de Danske skove efter at skoven nærmest var forsvundet gennem århundredes rovdrift. Skovarealet var helt nede på 2-3% forpint skov som blev brugt til dyrehold, brænde mv.

Ær har spredt sig over hele landet, idet den gemmen århundrede er anvendt som prydtræ i parker og større haver.

Ær har sit oprindelige voksested i mellem Europa.

Ær bliver brugt til møbel og snedkertræ. Veddet er hårdt og lyst, og en værdifuld træart, når moden er til de lyse træsorter.

Skovbruget plantede tidligere ær mange steder, idet hjortevildt og harer sjældent bider den helt ned hvis der er andre fødekilder. Mus som ellers kan være et stor problem for løvtræer lader den også gerne stå.

Du kan kende ær på de fligede blade. Bladene minder om bladet i det Canadiske flag som dog er fra løn, et andet træ som hører til samme familie.

Ær med de fligede blade

Som ungt træ er ær glat i barken, knopperne er modsat stillede som hos ask, men knopperne er helt grønne i modsætning til askens sorte knopper.

Når ær bliver ældre får den mere grov bark med barkafslag.

Barkafslag på gl Ær.

I dag plantes ær næsten ikke i skovbruget, til gengæld spreder den sig meget gennem frøspredning, og kan derfor udgøre et problem, idet den udkonkurrere andre træarter.

Der skal blot stå nogle få ær, så spreder den sig over et stort område. Den blomstrer tit og meget og de vingede frø kan flyve med vinden over ret stor afstand.

Ahorn i blomst

View Post

De vingede frø fra ahorn

Mange steder i skovbruget har man gjort en dyd af nødvendigheden og brugt ær som blivende træart, idet der ikke har været omkostninger til nye kulturer.

Det er forbundet med store omkostninger, at fjerne den til fordel for andre arter på det pågældende areal.

De store storme med stormfald 1967, 79 osv har medført store arealer med ær. Den udvikler sig da også godt på den bedre jordbund med god vandbevægelse og har i perioder været meget efterspurgt som møbeltræ.

I en tid hvor politikere og andet godtfolk prædiger urørt skov, må man nok forvente at en stor del af denne skov vil blive en blanding, med meget stor andel af ær. Det er skidt for biodiversiteten, idet ær er en udpræget skyggetræart, som skygger det meste af anden vegetation væk.

Får du tilbudt ær brænde skal du sørge for at få det kløvet og tørret ned hurtigst mulig, idet veddet grundet stort sukkerindhold angribes meget hurtigt af svampe, og dermed taber brændværdi meget hurtigt.

Nyd ær det er et smukt træ også solitært i større haver og parker, smukt i efteråret med de gule og brune høstfarver og den smukke stamme med barkafslag.

God tur Naturblokken.

NB.

Ved du at:

Certificeret træ fra de Danske skove er med til at binde Co2, og at der tages øget naturhensyn i de certificerede skove.

Skov binder Co2 og bindingen fastholdes i træ som anvendes i byggeri eller til møbler.

Urørt skov bidrager ikke nævneværdigt til binding af Co2 når den når klimaksstadiet, her frigøres lige så meget Co2 gennem forrådnelse som der bindes.

Urørt skov vil, medmindre den holdes kunstig lysåben med afgræsning af dyr, de første mange årtier udvikle sig til mørk skov præget af skyggetræarter som ær og bøg, uden den store biodiversitet.

Comments are closed.