Fuglen i måneskiven

Fuldmåne giver en helt fantastisk stemning i en skarvkoloni.   I dagtimerne er kolonien præget af en konstant støj fra tiggende unger og urolige forældre. Om natten har roen sænket sig og fuglene sidder og sover og kan ses i silhuet mod måneskiven, efterhånden som fuldmånen bevæger sig hen over nattehimmelen.

Skarven er en forunderlig fugl som historisk ikke har ændret sig ret meget fra dengang fuglene fik fjer og blev luftbårne.

Voksen skarv i metalglinsende sort og de markante grønne øjne © HHE

For ikke så mange årtier siden var den ved at være udryddet som dansk ynglefugl, i dag er der omkring 40 000 ynglepar. Et stort antal fugle fra det øvrige Skandinavien kommer i tilgift ned som trækgæster i vinterperioden.

Antallet af skarv er holdt kunstigt nede, idet skarven uomtvisteligt kan udgøre et problem for erhvervsfiskerne og også for sårbare arter som snæbel og stalling i de vestjyske åer. Skarven forhindres således i at etablere nye kolonier ligesom der reguleres skarv ved sprøjte madolie på æggene i udvalgte kolonier så æggene ikke klækker.

Skarven er opportunist hvilket vil sige, at den fisker der hvor det bedst kan betale sig og på de bestande der er tilstede det pågældende sted. Den er således ikke nogen kostforagter både fjæsing og sortmundet kutling glider ned, men det er især i forbindelse med de kystnære bundgarnsfiskeri at skarven gør sig uheldig bemærket i forhold til skader på fiskeriet.

Skarv tørre vinger og hviler på bundgarn Bøgestrømmen ©HHE

Alle kender vel skarven når den sidder med udbredte vinger på hver eneste bundgarnspæl. Den sidder og tørre fjerdragten idet den ikke som f.eks ænder og gæs har smurt fjerdragten ind i olie fra en kirtel på oversiden af gumpen, så den er vandtæt.

At skarvens fjerdragt således ikke er vandtæt giver den til gengæld en fordel som undervandsjæger, idet den bliver langt mere strømlignet i vandet fordi fjerdragten ikke indeholder så megen luft, fjerdragten klapper simpelthen sammen om skarven under vandet.

Vil du ud og se skarven finder du den i kolonierne i perioden marts -juli. Her er gode steder Hovvig Vildtreservat ved Nykøbing Sj, Strødam i Nordsjælland, Brændegårdssøen på Fyn, Tofte sø i det Jyske samt flere andre lokaliteter.

Du finder den også ved kysten når de store træk af sild, hornfisk og ål sætter ind forår og efterår, her sidder skarven typisk på bundgarnene eller på havnemoler. Især i isvintre søger mange skarv op i vores åer og kan her være et problem for smolt af laks og ørreder samt de to truede ferskvandsfisk snæbel og stalling.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*