Tranetræk, lyden af forår der drager mod nord.

Tranetræk Møn 14 marts 2020

Man hører dem næsten altid for man ser dem. Traner  som på brede vinger, strakt hals og benene ragende langt bagud i små og store flokke højlydt trompeterende kommer trækkende fra syd mod nord fra midt i marts til ind først i april.

Herunder kan du høre lyden af traner.

https://www.fuglestemmer.dk/trane/

Fra midt marts til ind i april  kan du tage ud til en østvendt pynt når vejret er mildt og godt, og vinden er i sydlig retning( bedst sydøst ). Her kan du opleve et fantastisk skue, idet store flokke af traner kommer i en lind strøm fra Rügen i Tyskland, på vej mod ynglepladserne i Sverige.

Det er imponerende både at se og høre tranerne når de store fugle kommer ind over Møn , Stevns og Amager på vej til ynglepladserne i Skandinavien, de er ikke til at tage fejl af, ofte hører man deres trompeteren længe inden man ser dem.

Tranen breder sig i disse år som dansk ynglefugl, gode lokaliteter for at opleve tranetræk og tranedans er Ølene på Bornholm, Holmegaards mose ved Næstved, Gedser odde, Bøtø på Falster samt Thy (Aalvand og Hansted reservatet) og Kongelundsstranden på Amager.

Traner raster på Møn ud for naturblokkens shelterplads inden de drager over Østersøen til ynglepladserne i Skandinavien. Foto 26 marts 2018 foto © HHE

Traner Møn 2018 ©HHE

God tur, husk at kikke op når du hører trompeteren,

Det er lyden af foråret der rykker mod nord.

Naturblokken

Faktaboks: Kilde DOF, Danmarks Fugle

Vingefang: 200-230 cm
Længde: 115 cm
Vægt: 4.000-7.000 g
Ynglealder: 4 år
Kuldstørrelse: 2 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 30 dage
Ungetid: 65-70 dage

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*