Sølvtøj på kysten

Marts – maj  er højsæson for lystfiskeren. Havørrederne er efter gydningen ved at komme i kondition igen, og det lave vand begynder at myldre med liv. I starten er det de lavvandede områder gerne med ret mudret bund som hurtigst opvarmes af forårssolen. Det sætter skub i fiskeriet. Børsteormene begynder at sværme og fjordrejer og tanglopper dukker op og får havørrederne til at gå amok i et sandt ædegilde.

Ørred taget på fluen kopperbassen april 2018 Møn © HHE

Rammer du rigtig tid og sted kan du få nogle fantastiske fiskedage. De bedste lokaliteter er lavvande områder med relativ fersk vand, her er vores fjorde vigtige områder. Husk fredningszoner omkring å-udløb og er du over 18 skal du have indløst fiskekort. Du kan følge linket her til betaling af fiskekortet. Mindstemål for havørred er 40 cm.

Nøjes med at tage en enkelt fisk med hjem og sæt resten nænsomt ud igen så andre kan få glæde af dem. Med de mange lystfiskere betyder det noget for bestand og størrelse, at lystfiskerne også viser mådehold.

Hvor skal man så tage hen for at få held med havørredfiskeriet ?. Havørreden er hvor byttedyrene er, så det gælder om at ramme disse lokaliteter. I de første måneder er der normalt et godt fiskeri i lavvandede vige i bunden af vores fjorde. Det gør ikke så meget at bunden er mørk og ret kedelig. Den mørke bund er med til at opvarme vandet og giver liv i smådyrene som er havørredernes hovedføde.

Senere i april og maj fordeler fiskene sig på den åbne kyst. Her er odder og strømrender normalt gode steder at opsøge havørrederne. Når hornfiskene indfinder sig omkring 1. maj betaler det sig at lægge havørredfiskeriet den første time efter solnedgang og ind i natten, her er hornfiskene ikke så aktive.

Nordmand på besøg hos Naturblokken, sent aftenfiskeri i det tidlige forår Møn

Hvad skal jeg så bruge af grej. Det er lidt en smagssag. Mange bruger let spinnegrej med slanke blink 3-15 g der efterligner tobis, andre sværger til fluefiskeriet her er tangloppeimitationer som f.eks kopperbassen, eller reje- børsteormeimitationer gode fluer. Du kan også kombinere de to fiskeformer og bruge spinnestangen monteret med bombardaflåd med en flue som endeagn.

Havørred taget på fluen kopperbassen Møn april 2018

Knæk og Bræk håber vi mødes derude en dag.

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*