Kunstige andereder

Ynglesæson for gråand er i gang. Normalt benytter gråanden blot lidt højt græs eller en risbunke i tilknytning til vand som ynglested. Derfor går der rigtig mange reder tabt til prædation.

4 gråandeæg lagt blot lagt i lidt vissent græs direkte på jorden
med stor risiko for prædation

Ræv, ilder, mink, gråkrager og rotter er de dyr der prædere anderederne.

Selvom vi er i ynglesæson, så kan du med fordel stadig opsætte kunstige redeskjul.

Det gøres lettest ved at bruge havehegn, hvori er lagt græs, halm eller tagrør.

Du skal bruge to stykker havehegn ca 1 m i bredden. Imellem de to hegnstykker lægges et lag tørt græs,og det hele rulles sammen så der er en åbning i midten på ca 30 cm. Rullen sættes op på et par pæle i vandkanten, og redehullet fores med lidt løs tør græs eller halm.

Nu har Du etableret et fint sted for gråand at ruge beskyttet mod prædatorer.

Naturblokken.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*