Bjergand

Bjergand minder meget om troldand. Den er en anelse større. Hannen har gråvatteret ryg og mangler troldandens tydelige lange fjertop. Hunnen er brun og har ofte en hvid ring omkring næbroden.

Bjerganden er en dykand som primært lever af snegle og små muslinger som findes på bunden af fjorde og bælter i vores indre farvande. Ofte bruges dagtimerne i brak eller ferskvandssøer.

Bjerganden er en nordskandinavisk ynglefugl som kommer på træk og overvintre hos os i Danmark. Den er udbredt over hele den nordlige halvkugle herunder Sibirien og Nordamerika.

Sejerøbugten, Isefjorden og Især Hovvig Vildtreservat er gode lokaliteter i Nordvestsjælland.

I Hovvig Vildtreservat ved Nyk. Sj. ligger ofte mange hundrede bjergænder især i det bagerste bassin.

Bjergand han kendetegn grå ryg, bredt blåt næb med sort negl.
Bjergand hun forrest han bagerst

Ulfshaleløbet mellem Nyord og Møn og sukkerfabrikkens slambassiner ved Stege er normalt sikre lokaliteter hvis du vil se på bjergænder, især sidst på vinteren.

Bjergænder og blishøns Ulfhaleløbet 25 januar 2021
Bjergænder Ulfhaleløbet 2022

Lillebælt og østlige del af Limfjorden er ligeledes gode lokaliteter for bjergand.

God Tur

Naturblokken

Faktaboks kilde: DOF Danmarks fugle

Vingefang: 72-84 cm
Længde: 48 cm
Vægt: 700-1100 g
Ynglealder: 2 år
Kuldstørrelse: 8-11 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 26-28 dage
Ungetid: 40-45 dage

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*