Vejrtrækker

En del fuglearter benævnes vejrtrækkere.

Det betyder at de hele tiden bevæger sig frem og tilbage afhængig af vejrsituationen.

Stæren, viben og sanglærken er blandt det mest almindelige vejrtrækkere, ofte bliver en del stående i Danmark hele vinteren igennem, hvis vejret er mildt og uden sne.

Vibe

Ellers opholder de sig lige syd for Danmark, klar til at rykke ind så snart sneen er væk.

Der skal blot en mildning til sidst i januar eller begyndelsen af februar, en sky der går fra solen, så hører man de første forsigtige strofer fra sanglærken.

Sanglærke

Man kan ikke undgå at blive i godt humør når man hører de første spæde triller og kommer straks til at tænke på sommer sol og lærkesang døgnet rundt.

Desværre er bestanden kun 1/3 af tidligere tiders bestand, sanglærken trives ikke med moderne landbrugsdrift.

Naturblokken har på de 2 ha med græs adskillige par lærker, og det er forbundet med megen glæde gennem forår og sommer, blot at lægge sig på ryggen, lukke øjnene, mærke solen har fået magt, og blot lade lærkesangen bringe en ind i drømmeland.

Nyd de første spæde strofer af foråret en mild vinterdag i februar

Naturblokken

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*